Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zámecký sbor zahájil oslavy 120 let

SDH Žďár n.S. 2 – Zámek si v letošním roce připomíná 120 let od svého založení a připravil několik akcí, se kterými chce prezentovat svoji dobrovolnou práci na veřejnosti. Tou první bylo námětové cvičení na budovu historické radnice v centru města Žďáru n.S. v sobotu 22. 4. 2006.

Námětem byl požár v šatně pro svatebčany, v přízemí a 1. patře budovy se nacházelo 6 osob včetně starosty města Mgr. Jaromíra Brychty. Poplach byl vyhlášen všem složkám IZS – KOPIS HZS v Jihlavě vyslal zásahovou jednotku HZS – ÚO Žďár n.S. s vozidlem CAS 25 Tartara 815 a výsuvný žebřík AZ 30 IFA, 2 družstva jednotky SDH obce Žďár n.S. 2 – Zámek s technikou CAS 16 Mercedes Benz a DA Avia 31 a jednotku SDH obce Polničku s CAS 16 Škoda RTHP. Profesionální a dobrovolní hasiči na místě zásahu spolupracovali s profesionální Záchrannou zdravotnickou službou a dobrovolnými záchranáři mládeže ČČK, dopravu v místě cvičení řídila Policie ČR v součinnosti s Městkou policií. Celému dění, které spočívalo v řádném průzkumu zakouřeného objektu radnice, nasazení přetlakových ventilátorů, záchrany osob vynášením ve vakuových vacích nebo za využití hasičského žebříku, ošetřování zraněných a samotná lokalizace požárů, přihlíženo kolem 1000 obyvatel města Žďáru n.S. Všem přítomným v historické uniformě rozdával propagační materiály o jubilujícím SDH nejstarší člen sboru (86,5 roků), čestný velitel SDH a nositel čestného titulu Zasloužilý hasič Karel Herold. Při závěrečném hodnocení starosta města poděkoval všem cvičícím za dobře odvedenou práci a dobrou propagaci náročné profese záchranářů, jak profesionálních, tak i dobrovolných.

Text: Luboš Zeman
Foto: Marek Urban

Více foto na webových stránkách SDH:www.sdhzdar2.unas.cz

Pro redakci požáry.cz zpracoval Tomáš Entlicher SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
Sdílet