Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovenské hasiče zaměstnávají nálezy rtuti

Viacnásobný výskyt ortuti, ako bol počas niekoľkých aprílových dní tohto roku na verejných priestranstvách, príslušníci Hasičského a záchranného zboru v posledných 10 rokoch ešte nezaznamenali.

Ortuť sa vyskytla v priemere raz ročne a len v malom množstve. Zvyčajne išlo o rozbitý teplomer. Keďže ide o nebezpečnú anorganickú látku, ktorá môže vytvárať koncentrácie jedovatých pár, musí sa okamžite zbierať a uzavrieť do vzduchotesnej a prachotesnej nádoby.
Zasahovalo 77 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 21 kusmi techniky. Na zásahoch strávili viac ako 20 hodín.

Ortuť sa môže likvidovať vysatím poréznym materiálom (drevenými pilinami, polyetylénovou hubkou, sírou) Väčšie množstvá na pevných podložiach sa posypú sírou a po absorbovaní ortuti do síry sa materiál vysaje priemyselným vysávačom na zber nebezpečných chemických látok. Upravenú zásahovú plochu hasiči dočistia silným prúdom vody.
Postup hasičov pri výskyte ortuti je vždy závislý od jej množstva alebo priestoru, v ktorom sa nachádza. Väčšie nebezpečenstvo hrozí kvôli odparovaniu pri zvýšených teplotách alebo v uzavretých priestoroch. Ortuť je nebezpečná tým, že sa v ľudskom tele rozpúšťa, zasahuje kostnú dreň a negatívne môže ovplyvniť krvotvorbu. Nie je možné ju z tela vylúčiť.

Chronológia prípadov z apríla 2006:

1. 7. apríla 2006 o 7,43 h dostalo operačné stredisko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy informáciu, že v priestoroch ihriska Základnej školy na Nobelovom námestí v bratislavskej Petržalke. V priestore našli tri ložiská a igelitové vrecko s ortuťou. Zasiahnutá bola plocha 50 m2. Do kontaktu s ortuťou prišlo pravdepodobne 10 detí, ktoré priznali, že časť ortute už vyzbierali. Zasahovalo 13 hasičov so 4 kusmi techniky (hasičská sanitka, chemický a protiplynový technický automobil, cisternová automobilová striekačka). Zásah trval 5 hodín.
2. 7. apríla 2006 o 20,20 h dostalo operačné stredisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave informáciu, že v byte na ulici Jána Bottu našiel majiteľ bytu ortuť v mise WC. Ako sa tam dostala, majiteľ bytu netušil. Hasiči ortuť vo veľkosti hrachu vybrali a zaistili. Pri kontrole okolitých bytov ortuť nenašli. Zasahovali 3 hasiči s 1 technickým vozidlom. Zásah trval 1 hodinu.
3. 22. apríla 2006 o 10,39 h ohlásil obyvateľ Zadunajskej ulice z bratislavskej Petržalky, že pri jarnom upratovaní našiel medzi panelákmi ortuť. Bola porozlievaná na cca 10m2. Množstvo ortute nebolo presne zistené. Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy nájdenú ortuť zaistili a preskúmali okolie. Zasahovalo 12 hasičov so 4 kusmi techniky (chemický a protiplynový technický automobil, cisternová automobilová striekačka). Zásah trval 2 hodiny 20 minút.
4. 22. apríla 2006 o 13,36 h boli príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy privolaní na ďalšiu petržalskú ulicu – tentoraz Rovniankovu. Voľne ležiacu ortuť v priestore cca 10 m2 verejnej komunikácie zlikvidovali a očistili priestor. Zasahovalo 14 hasičov s 3 kusmi techniky (hasičská sanitka, chemický a protiplynový technický automobil). Zásah trval 2 hodiny 25 minút.
5. 24. apríla 2006 o 13,18 h zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy pri odpočívadle v parku na Nobelovom námestí v Petržalke. Dve deti našli malé množstvo ortute na ploche cca 4m2. Hasiči dekontaminovali celý priestor vrátane lavičiek. Zasahovalo 19 hasičov so 4 kusmi techniky (hasičská sanitka, chemický a protiplynový technický automobil, cisternová automobilová striekačka). Zásah trval 2 a pol hodiny.
6. 24. apríla 2006 o 15,40 h bol operačnému stredisku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade ohlásený výskyt cca 30 dkg ortuti v 3 ložiskách na ploche cca 1m2 v priestore asfaltového ihriska pri obytnom bloku Slnečnica na sídlisku JUH III v Poprade. Hasiči posypali ortuť sírou a takto získaný materiál naložili do špeciálneho kontajnera. Zasahovali 4 hasiči s 2 kusmi techniky (protiplynový technický automobil a ekologické vozidlo) Zásah trval 4 hodiny.
7. 24. apríla 2006 o 18,49 h bol opäť hlásený výskyt ortuti v Petržalke na Nobelovom námestí. Malé množstvo nebezpečnej látky našli na cca ploche cca 6 × 10m v parku opäť deti. Pri obhliadke okolia nahlásila obyvateľka neďalekého obytného domu ďalšie nálezisko ortuti na priľahlom chodníku. Na určenom mieste však hasiči žiadnu ortuť nenašli. Zasahovalo 12 príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy s 3 kusmi techniky (hasičská sanitka, ekologické vozidlo, cisternová automobilová striekačka). Zásah trval 3 hodiny.

Informáciu poskytla:

mjr. PhDr. Alena Bučeková, hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Sdílet