Středa 29. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči provedli mimořádné kontroly diskoték

Ve dnech 3. 12. a 9. 12. 2011 byly HZS Zlínského kraje provedeny mimořádné tematické kontroly v součinnosti s Policií ČR a Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Kontroly byly zaměřeny na provozování diskoték. Kontroly byly provedeny za běžného provozu v nočních hodinách.

Cílem požárních kontrol bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, a to především se zaměřením na trvale volně průchodné komunikační prostory, únikové cesty, jejich značení, vybavení prostor požadovaným počtem funkčních přenosných hasicích přístrojů a provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení.

Státní požární dozor formou nočních tematických kontrol byl proveden ve třech zařízeních provozující noční kluby přímo v krajském městě. Zjištěné závady se týkaly především nedodržení trvale volně průchodných únikových cest a vybavení a umístění přenosných hasicích přístrojů. Na základě zjištěných skutečností byla v rámci správního řízení ze strany HZS Zlínského kraje uložena dvěma kontrolovaným subjektům pokuta.

Tento typ kontrol bude prováděn i v následujícím roce 2012 a kontrolovány budou především podniky ve kterých může docházet ke shromažďování většího počtu osob. Kontrolní akce proběhnou na území celého Zlínského kraje.

HZS Zlínského kraje v letošním roce musel za porušování povinnosti uložených zákonem o požární ochraně již uložit celkem 150 pokut v celkové výši 795 000,– Kč.

plk. Štefan Hrtús, Ing.
HZS Zlínského kraje

Sdílet