Úterý 9. srpna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči varujú: pozor na zábavnú pyrotechniku

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru evidujú každoročne v súvislosti s oslavami príchodu nového roka, ale aj niekoľko týždňov vopred zvýšené množstvo výjazdov k požiarom spôsobeným v dôsledku neodbornej a neopatrnej manipuláciie so zábavnou pyrotechnikou.

Ilustrační foto

Z pohľadu bezpečnosti je najzávažnejším problémom ľahká dostupnosť zábavnej pyrotechniky pre deti a u dospelých to často krát býva spojitosť s konzumáciou alkoholu a následným používáním ohňostrojov.

Až v polovici prípadov je príčinou vzniku požiarov počas Silvestra a Nového roka práve neodborné používanie zábavnej pyrotechniky. Občania si zväčša neuvedomujú, že svojím nezodpovedným a nedbalým konaním môžu zapríčiniť požiare balkónov, bytov alebo zaparkovaných vozidiel, ale i mnoho požiarov menšieho rozsahu (požiare kontajnerov, trávnatých porastov a pod.), ktoré si taktiež vyžadujú profesionálny zásah hasičov.

V súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky rešpektujte nasledovné bezpečnostné odporúčania:

 • zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch;
 • pri používaní a manipulácii so zábavnou pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu;
 • pri požívaní zábavnej pyrotechniky dodržiavajte pokyny výrobcu a predajcu;
 • nevykonávajte neodborné zásahy do zábavnej pyrotechniky;
 • nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre;
 • neodpaľujte zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a nádobách;
 • nepokúšajte sa opätovne zapáliť zábavnú pyrotechniku, ktorá nevybuchla, práve naopak, je nutné ju uhasiť s dostatočným množstvom vody;
 • zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou teplotou resp. priamym ohňom;
 • zapálenú zábavnú pyrotechniku nezhadzovať z okien a balkónov, môžete spôsobiť požiar balkóna, bytu alebo zaparkovaných vozidiel;
 • pri každom zapálení zábavnej pyrotechniky vznikajú rozžeravené fragmenty, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi požiaru;
 • každá zábavná pyrotechnika obsahuje predpísané množstvo výbušnej látky a zároveň predstavuje určité nebezpečenstvo pri samotnom používaní;
 • overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú pyrotechniku;
 • zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk detí.
Sdílet