Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Organizačné zmeny v HaZZ v roku 2011 a 2012

Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom racionalizácie štátnej správy a zefektívnenia plnenia úloh pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia podľa § 3 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov predložilo v júni 2011 racionalizačné opatrenie, a to v podobe predloženia návrhu úpravy rozpisu schváleného počtu príslušníkov v štátnej službe v členení podľa funkcií na záchranných brigádach zboru.

Celkovo 57 funkčných miest príslušníkov v štátnej službe bolo presystemizovaných na krajské riaditeľstvá zboru:

Info: HaZZ SR

Sdílet