Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Příprava se vyplácí

„Těžko na cvičišti, lehko na požářišti“ aneb Výcvik hasičů v polygonu na centrální stanici Jablonec nad Nisou.

V roce 2002 byla dokončena stavba nové centrální požární stanice v Jablonci nad Nisou, součástí které je i nově vybudovaný polygon pro výcvik hasičů. Polygon má simulovat dům o více podlažích a slouží především k nácviku vedení vodního proudu při požáru v několikapatrové budově, k vyhledávání osob při zásahu za ztížených podmínek. Skládá se z drátěných kójí o třech patrech, kde se nacházejí nejrůznější překážky, průlezy a propady. Součástí je také napodobení bytového jádra včetně spotřebičů, přívodu plynu a elektrického proudu, kde si hasiči mohou nacvičit včasné vypnutí hlavních přívodů energií. K nácviku vyhledání a vytažení osoby je používána figurína o skutečné hmotnosti dospělého člověka. Celý výcvik probíhá potmě a do místnosti je pouštěn dým, hluk z reproduktorů a záblesky z blikajících světel. Letos budou do jabloneckého polygonu také instalovány tepelné zóny, pro lepší simulaci sálavého tepla při požáru.
Výcvik v polygonu musí zásahoví hasiči, kteří jsou příslušníky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK), absolvovat pravidelně. Samotnému výcviku v polygonu předchází fyzické zatížení prováděné v dýchacím přístroji a v kompletním zásahovém oděvu. Nejprve musí hasič ujet 4 km na rotopedu, což trvá přibližně 5 – 8 minut. Následně provede hasič 80 zdvihů v posilovně na kladkovém stroji a poté dostane zadání úkolu, co bude v polygonu cvičit. Hasiči cvičí v polygonu vždy v minimálním počtu průzkumné skupiny, což jsou dva. Hlavní technik vždy zapisuje časy jednotlivých úkonů, kontroluje na monitoru s infrakamerou provádění zadaného úkolu a hodnotí i rychlost. Délka výcviku hasičů je především limitována hospodařením s množstvím vzduchu v dýchacím přístroji, který při této zátěži vydrží přibližně 35 minut.
Jablonecký polygon není přístupný jen pro příslušníky HZS LK, ale slouží i pro výcvik dobrovolných hasičů.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje
Sdílet