Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochranyse vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky SDH podniků a požární hlídky, pokud jsou zřízeny místo jednotek.

Výkonem služby zaměstnanců a členů zařazených v jednotkách se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky. Výkon služby probíhá v organizačním nebo operačním řízení.

Trvalé místo dislokace jednotky se nazývá

  1. hasičská stanice – objekt a související prostory určené pro nepřetržitý výkon služby zaměstnanců podniku zařazených v jednotce HZS podniku a určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany,
  2. hasičská zbrojnice – objekt a související prostory určené pro výkon služby hasičů zařazených v jednotce SDH obce nebo jednotce SDH podniku a určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany.
Sdílet
Přiložené soubory
Řád_výkonu_služby_v_jednotkách_HZS_podniků,_SDH_obcí_a_SDH_podniků.pdf zobrazit online PDF 3 MB