Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cyklomaraton Batkovy 2006

Na Cyklomaraton HZS územního odboru Tábor „Batkovy 2006“ Vás zvou pořadatelé, HZS Jihočeského kraje ÚO Tábor a SK Hasiči Tábor.

Datum:
19. květen 2006
Pořadatel:
HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor, SK Hasiči Tábor
Ředitel závodu:
plk.Ing. Zdeněk Dvořák
Právo účasti:
Příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků
Popis tratě:
Trasa závodu vede převážně po polních a lesních cestách s minimální délkou po asfaltových cestách (max. 6 km) s převýšením přiměřeným (okolo 600 výškových metrů)
Délka:
Přibližně 50 km
Prezentace:
V den startu do 10:00 hodin
Start:
11:00 hod. na centrální požární stanici Územního odboru Tábor (Chýnovská 276, Tábor)
Cíl:
Centrální požární stanice Územního odboru Tábor
Trasa:
Měšice HZS – Smyslov – Dobronice u Chýnova – Chotčiny – Batkovy 721 m n.m. (vrcholová prémie) – Blanička – U Červeného kříže – Harvíkov (občerstvovací stanice) – Dolní Hořice – Chýnovské jeskyně – Velmovice – Dobronice u Chýnova – Stříbrné Hutě – Smyslov – Měšice HZS
Vrcholová prémie:
Nejvyšší bod závodu – Batkovy 721 m n.m.
Občerstvovací stanice:
Jedna v Hartvíkově
Startovné:
100 Kč – převážně náklady na občerstvení závodníků, zaplacení při prezentaci
Ubytování:
Zajištěno v tělocvičně HZS (spací potřeby s sebou – karimatka a spacák)
Stravování:
Zajištěno pouze během závodu na občerstvovací stanici
Kontakt:
- Martin Petrák tel. 607587792, denní směna (381 410 132)
e-mail: martin.petrak@jck.izscr.cz
- Jiří Dvořák tel.777554874 – směna A
Pozn.:
Závod se jede za plného silničního provozu, každý na vlastní nebezpečí. Cyklistická přilba povinná.
Nocleh den před zahájením závodu je zajištěn v tělocvičně HZS – počet osob je nutné sdělit pořadateli do 15. května 2006. .

Uzávěrka přihlášek je do 14. května 2006!!
Soutěžní řád cyklomaratonu „Batkovy 2006“ konaného dne 19. května 2006

Podmínkou účasti je prokazatelné seznámení se s tímto soutěžním řádem závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat ustanovení uvedené ve „Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra“ částce 7, ročníku 2006 ze dne 1. března 2006 a platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR.
Účastník svým podpisem na prezenční listině vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

- bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená zák. č.361/2000 Sb.
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
- v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
- bude užívat pouze trať značenou, v případě opuštění trati bude závodník diskvalifikován
- bude ohleduplný k přírodnímu prostředí
- je zaměstnancem nebo příslušníkem HZS ČR nebo HZS podniku

Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího po složení kauce 300 Kč. V případě neoprávněnosti protestu finanční částka propadá ve prospěch pořadatele. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní.
Tento soutěžní řád bude umístěn v místě prezentace.

Kategorie:
- muži A (19 – 29 let)
- muži B (30 – 39 let)
- muži C (40 – 49 let)
- muži D (nad 5O let)
- ženy Z
Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivá kategorie bude vyhlášena pouze při účasti pěti a více závodníků.

Časový plán závodu:
9:00 – 10:00 prezentace v místě startu
10:00 – 10:30 seznámení s profilem a trasou závodu
10:45 – 10:50 seřazení závodníků v prostoru HZS
10:50 – přesun na místo startu
11:00 – start
14:30 – limit pro absolvování závodu
15:00 – vyhlášení výsledků závodu


Občerstvení:
Jedna občerstvovací stanice v Hartvíkově (iontový nápoj, minerálka, voda, ovoce, sladké pečivo).
Zdravotnické zabezpečení: ZZS v areálu HZS.
Značení tratě:
Celá trasa závodu je označena ukazateli směru a fábory oranžové barvy, umístěnými podél trasy závodu.

Startovné:
100 Kč zaplacení při prezentaci

Ceny:
První tří v každé kategorii diplom a pamětní pohár. Celkový vítěz a vítěz vrcholové prémie závodu věcnou cenu a diplom. Ostatní účastníci obdrží účastnický list.


Ředitel závodu: plk. Ing. Zdeněk Dvořák
Hlavní rozhodčí: kpt.Bc. Martin Škulina
Zpracování výsledku závodu: kpt. Tomáš Pazourek

Přihláška zde
Sdílet