Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Noví požární aktivisté z Opavska vyrazili do škol

Na deseti školách na Opavsku působí úspěšně od začátku dubna deset párů instruktorů, kteří byli na přelomu března a dubna vyškoleni v kurzu „Výuka dětí základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.

Do nového a hlavně dlouhodobého projektu výuky na základních školách hravou formou, který představuje logo a maskot dráčka Hasíka (viz www.hasik.cz), se společně zapojili profesionální i dobrovolní hasiči. Výuka je uzpůsobena především pro druhé a šesté třídy základních škol. Žáci v ní nejsou upoutáni na židle v lavicích a mohou být za správné odpovědi odměňováni sladkostmi či drobnými dárky s hasičkou tematikou.

Ve vstupním kurzu získali hasiči základní pedagogické vědomosti a kostru výuky, zbytek je na jejich aktivitě a fantazii, aby děti skutečně zaujali. A na „svých“ školách by měli působit několik let – každý rok vždy ve druhých a šestých třídách.

Instruktoři si mohli základní školy vybrat. Nyní docházejí na tři školy v Opavě, dvě v Kravařích a po jedné v Hlavnici, Hlučíně, Hradci nad Moravicí, Stěbořicích a Sudicích. „Mohu konstatovat, že se setkali s velmi vřelým přijetím u ředitelů těchto základních škol, kteří tak umožnili velmi dobrý rozjezd programu,“ pochvaloval si koordinátor projektu na Opavsku Roman Holubec z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Například mladší děti se učí zvládat základní věci – přestat se bát hasičů v uniformách, upozornit voláním „hoří“ na požár, volat správně na linku tísňového volání 150 a 112, odevzdávat nalezené zápalky dospělým, či zvládnout menší popáleniny, výuka šesťáků je samozřejmě trochu náročnější.

Vstupní třídenní kurz v Jánských Koupelích se konal 31.3. až 2. 4. 2006 pro tři desítky zájemců, především z Opavska. První výsledky této činnosti budou zhodnoceny při druhé části kurzu, který se bude konat o víkendu 27. a 28. 5. 2006 na hasičské stanici v Opavě. Tam si také noví instruktoři předají své první zkušenosti s dětmi.

O nadcházejícím víkendu (12.-14. 5. 2006) přijedou na vstupní kurz do Jánských koupelích tři desítky aktivistů z Novojičínska, opět profesionální a dobrovolní hasiči. Stejně jako jejich kolegové z Opavska si pak dvojice vyberou své základní školy, kde budou působit. Na podzim přijdou na řadu zájemci z dalšího regionu Moravskoslezského kraje. Během několika let by se měl program rozšířit do celého Moravskoslezského kraje a zasáhnout zhruba 60 procent základních škol.

Po odborné stránce jsou hasiči na působení na základních školách připraveni dostatečně, ale potřebují si osvojit některé pedagogické dovednosti a zkušenosti. Drtivá většina hasičských instruktorů má s prací s dětmi mnoho zkušeností, ať už ze škol, či z hasičských kroužků.


V třídenním kurzu jim budou přednášet aktivní hasiči Štěpán a Bohdan Mikulkovi z Bruntálu, spoluautoři projektu, a Mgr. Miroslav Piňos z občanského sdružení Citadela Bruntál. Sdružení Citadela je držitelem akreditace MŠMT ČR pro vzdělávání v této oblasti.

Projekt organizuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK), financuje jej jak HZS MSK z vlastních prostředků, tak občanské sdružení Citadela, které na projekt získalo grantové prostředky z Moravskoslezského kraje. Projekt je ojedinělý i masovějším nasazením instruktorů, ověřován byl na školách několik let.

Další informace jsou k dispozici na www.hzsmsk.cz (například v tiskových zprávách a v rubrice Prevence) a na www.hasik.cz, kde je ke stáhnutí i logo – dráček Hasík.


ppor. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet