Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Havárie letadla AN-26 na letišti Praha-Kbely

Cvičení IZS na pražském vojenském letišti, které mělo za úkol prověřit součinnost a spolupráci všech zainteresovaných složek, svůj účel až na maličkosti podle prvotního hodnocení splnilo.

Dnes, 11. 5. 2006 krátce před desátou hodinou dopoledne, se na věži kbelského letiště ozval z vysílačky tísňový hovor kapitána právě přistávajícího dopravního letounu AN-26 s dvaceti cestujícími na palubě, který SŘLP (Středisko řízení letového provozu) sdělil zprávu, že mu hoří pravý motor a i přes použití palubního protipožárního systému nedošlo k jeho uhašení, pilot žádá o nouzové přistání. Ihned poté vyhlásil Řídící letového provozu signál „TÍSEŇ“ pro vojenský letištní hasičský sbor, který okamžitě vyjíždí vstříc přistávajícímu letounu.

Po dosednutí Antonova na VPD dochází na konci ranveje k výbuchu pravého motoru a jeho částečnému odpadnutí mimo plochu, z letadla začalo vytékat palivo a požár zachvátil pravé křídlo. Letištní hasiči okamžitě zahajují hasební práce. Dle stanoveného postupu v případě takovéto nastalé mimořádné události okamžitě vyrozumívá operační VHZS Kbely ostatní složky IZS, které se neprodleně dostaví na místo. Tak se samozřejmě stalo i při této cvičné akci. Na kbelské letiště se dostavila jednotka HZS hl. m. Prahy z HS-10 Satalice a HS-3 Holešovice – družstvo a 2× CAS 32, ZZS hl. m. Prahy ze sanitkami z několika stanovišť, HZS ČD Praha s těžkou vyprošťovací technikou, ZS Trans Hospitál se zdravotnickým autobusem, vojenská i státní policie, zdravotníci z posádkové ošetřovny kbelských kasáren a další účastníci.

VZ zřídil štáb, ze kterého je koordinována činnost všech složek. Hasičské jednotky provádějí kromě hasebních prací za pomoci otevření nouzových i použitelných dveří evakuaci zraněných, pohybu neschopných i nezraněných osob z letadla. Hlavní lékař provádí tzv. triáž zraněných osob, těžce ranění jsou prvotně ošetřeni přímo v letadle. VZ dále žádá vzlet vrtulníku W3A Sokol s hasícím bambi vakem k uhašení požáru odpadlého motoru, který se „cvičně“ nachází v nepřístupném terénu. Část cisteren se proto přesunuje na plnící stanoviště vaku, vrtulník provede několik shozů a poté je požár likvidován pozemní jednotkou pražských městských hasičů. Jednotka drážních hasičů má připravenou těžkou vyprošťovací sadu Holmatro a zvedací vaky pro případné složitější nucené vyproštění těžce zraněných. Během toho dochází i k uhašení požáru vytékajících pohonných hmot (použilo se nové hasivo FireAde, bude o něm zde samostatný článek), provádí se ochlazování letounu. Po základním ošetření cestujících se dle priority zranění a momentálního stavu provede jejich transport do nemocnic. Vše samozřejmě CVIČNĚ.

Po uhašení „všech“ ohnisek požáru se sorbentem zlikviduje zbytek vyteklých pohonných hmot. Když zúčastněné jednotky dokončí svoji činnost, je místo nehody ohraničeno a předáno VZ vojenské policii.

Krátce před polednem proběhlo v letištním klubu prvotní hodnocení cvičení, na kterém poděkoval velitel letiště všem zúčastněným složkám za jejich odvedenou práci. Samozřejmě bylo odhaleno několik především komunikačních chyb, které budou předmětem dalšího jednání. K zásadním chybám však nedošlo. Cvičení, které trvalo cca hodinu, bylo jednotkám předem ohlášené a splnilo svůj účel, tedy prověření součinnosti a spolupráce přítomných složek IZS.
Sdílet