Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bilance 1 čtvrtletí v Železné Rudě

Po letošní namáhavě zimě, spojené s velkým množstvím výjezdů, jsme se rozhodli provést takové malé čtvrtletní bilancování…

Na našem počtu výjezdů se během prvních čtyř měsíců tohoto roku významně podepsala letošní extrémní zima a s ní spojené výjezdy na odstraňování ledových převisů, rampouchů, spadlých stromů do silnice a přetížených střech. K tomu přibyly i „standardní“ výjezdy, jako dopravní nehody, úniky látek apod.

Leden:
4× 1. 1. 2006 – První strom spadl na Špičáku přes silnici vedoucí k hotelu Horizont. Druhý strom padl do části vozovky u Gerlovy Hutě. Další spadlý strom blokoval celou ulici Belvedérskou v Železné Rudě. Poslední strom, který nám byl nahlášen, se měl nacházet mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o tři stromy, ležící v jednom jízdním pruhu. Tyto čtyři události se staly mezi jednou a šestou hodinou ranní. Všechny stromy byly za použití motorových pil rozřezány a odstraněny mimo vozovku.
2. 1. 2006 – Jednotka vyjela k otevření zabouchnutých dveří do skladu léků, v Lékárně u p. Kašpara.
2× 3. 1. 2006 – Další dva spadlé stromy do vozovky, které byly za pomoci motorové pily rozřezány a odstraněny mimo vozovku. První strom ležel na silnici mezi Špičákem a Hojsovou Stráží a druhý pod hotelem Horizont.
3× 4. 1. 2006 – Po osmé hodině ranní jsme vyjížděli k likvidaci tří stromů, ohrožujících bezpečnost provozu. Jeden strom ležel přímo na vozovce a další dva visely těsně nad vozovkou. Po domluvě s operačním střediskem byly i tyto stromy odstraněny.
Odpoledne byly odstraněny ledové převisy nad vchodem do panelového domu č.p. 371.
Další odstranění ledových převisů v šumavské ulici nad vchody do panelového domu č.p. 181 a 183.
2× 5. 1. 2006 – Krátce po šesté hodině ranní jsme vyjeli k odstranění 3 stromů zasahujících do jednoho jízdního pruhu silnice E53, 6 km za Železnou Rudou směrem do Klatov.
Za použití výškové techniky byly odstraněny ledové převisy, které ohrožovaly obyvatele domu v ulici U Řezné č.p. 370 a v ulici 1. Máje č.p. 218.
7× 6. 1. 2006 – Ráno po osmé hodině jsme odstranili 3 stromy padlé do vozovky, mezi Gerlovou hutí a nejvyšším bodem. Po návratu jsme na žádost Policie ČR jeli odstranit ledové převisy na budově referátu cizinecké a pohraniční policie Debrník. Dále jsme odstranili ledové převisy ze střechy obchodu za Kostelem, kde ledy ohrožovaly chodce. V pravé poledne jsme vyjeli zlikvidovat padlé stromy, které neudržely tíhu sněhu a zasahovaly do vozovky. Celkem se jednalo o 6 stromů mezi Gerlovou hutí a nejvyšším bodem. Po návratu od předchozí události jsme na žádost p. Smoly vyjeli strhnout ledové a sněhové převisy, které ohrožovaly školáky při vchodu do ZŠ. V podvečer jsme vyjeli odstranit další dva stromy, které spadly na silnici mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. A poslední strom tento den, který spadl přes vozovku na Gerlově huti, byl rozřezán a odstraněn mimo silnici po osmé hodině večer.
7. 1. 2006 – Na č.p. 330 a 331 v ulici 1. Máje byly za pomoci výškové techniky odstraněny ledové převisy, které ohrožovaly nájemníky domů.
10. 1. 2006 – Opět likvidace ledových převisů nad vchodem do panelových domů č.p. 408 a 112 v Šumavské ulici.
2× 12. 1. 2006 – Likvidace oleje, který unikl z os. automobilu v ulici 1. Máje. Jednalo se o několik skvrn o celkové délce 40 m. Použitím 10 kg sorbentu byl olej odstraněn. Na místě asistovala i Městská policie, která řídila dopravu. Na obchodním domě Kralovák byly za použití výškové techniky odstraněny ledové převisy, které ohrožovaly chodce a zaparkované vozy.
13. 1. 2006 – ulici U Řezné byl na domě č.p. 372 odstraněn ledový převis, který zabraňoval v odtékání vody ze střechy, a ta následně zatékala do bytů v podkroví.
2× 16. 1. 2006 – Na žádost Městské policie jsme pomohli s označováním propadlého poklopu kanalizačního řádu.
V odpoledních hodinách jsme vyjeli k odstranění následků dopravní nehody. Vozidlo, které řidič na Starém Brunstu „hodil“ na střechu, bylo zabezpečeno proti případnému vzniku požáru a uniklý olej byl zasypán sorbentem. Po ošetření zraněného Záchranou službou Klatovy a zdokumentování nehody Policií ČR bylo vozidlo naloženo na odtahovou službu a proveden úklid místa nehody.
2× 19. 1. 2006 – Krátce po obědě jsme na žádost ředitele ZŠ p. Smoly vyrazili na střechu školy a odstranili několik ledových a sněhových převisů, které ohrožovaly žáky. Dále byla odpoledne zlikvidována olejová skvrna v ul. Na svahu a hrozilo, že vteče do potoku Železný. Za pomoci 10 kg sorbentu bylo zamezeno vniknutí do potoka a za pomoci UNC nakladače byl zamořený sníh shrnut do kontejneru na nebezpečný odpad.
3× 20. 1. 2006 – Dopravní nehoda osobních automobilů Ford Focus a BMW na křižovatce ulic Javorská a Špičácká. Na místě naše jednotka provedla pouze uklizení rozbitých částí vozů ze silnice.
2× 21. 1. 2006 – Vytažení zapadlého autobusu ze závěje, který uvízl při cestě z hotelu Grádl. Autobus byl plný dětí, vracejících se z lyžařského výcviku.
Po jednadvacáté hodině jsme vyjeli k odstranění padlého stromu přes vozovku na cestě mezi Špičákem a Hamry. Na místě bylo zjištěno, že strom leží přes celou vozovku a dráty elektrického vedení. Proto byl na místo povolán pracovník ČEZ, který nás ujistil, že se nejedná o el. vedení, ale pouze telefonní vedení, kde nehrozí úraz el. proudem. Za použití motorové pily byl strom rozřezán a odstraněn. Zásah trval téměř tři hodiny.
22. 1. 2006 – Majitelem ZOO Laguna jsme byli požádáni o pomoc při odstranění sněhu ze střechy, který způsobil svou tíhou praskání nosných trámů dřevěného krovu a hrozilo zřícení střechy. Za použití 3 dílů nastavovacích žebříků jsme se dostali na střechu prodejny a během dvou hodin a použití i sněhové frézy byla 1,3 m vysoká vrstva sněhu ze střechy odstraněna.
2× 23. 1. 2006 – Krátce po poledni jsme vyjeli na výpomoc ZZS se snesením pacienta z prvního patra rodinného domu a naložením do sanitního vozu. Ve večerních hodinách jsme vyjeli k technické pomoci, kdy se jednalo o odstranění 1,2 m vysoké sněhové vrstvy ze střechy budovy celnice v Alžbětíně, kde již došlo k popraskání nosných trámů krovu. Zásah ztěžoval silný mráz (- 21°C). Na nejpostiženějších místech byl sníh ze střechy odstraněn naší jednotkou a o další likvidaci se postarala specializovaná firma.
26. 1. 2006 – Na žádost správců panelových domů jsme vyjeli k odstranění ledových převisů, které se nacházely nad vchody do domů a ohrožovaly obyvatele. Jednalo se o domy v ul. Šumavská č.p. 48, 183 a 407.
27. 1. 2006 – Na žádost majitelky domu vyjela jednotka k odstranění ledového převisu nad vchodem do domu.
2× 28. 1. 2006 – Odstranění ledových převisů na budově Policie ČR v ul. 1. Máje, kde ledy ohrožovaly chodce. Při druhém výjezdu se jednalo o odstranění padlého stromu do vozovky mezi Špičákem a Hojsovou Stráží.
30. 1. 2006 – Další odstranění ledových převisů z panelového domu U Řezné č.p. 370
31. 1. 2006 – Likvidace ledových převisů, které ohrožovaly lyžaře a hosty chaty Arnika na Špičáku.
Únor:

1. 2. 2006 – Odstranění ledových převisů nad vchodem do hotelu Ostrý, v ulici 1. Máje. Jelikož se ledy nacházely ve 12ti metrové výšce, musel být použit automobilový žebřík IFA – AZ 30. Na místě pomáhala řídit dopravu Městská Policie.
2× 2. 2. 2006 – Odstranění ledového převisu z domu v ulici Pancířská, který ohrožoval majitele domu. Další ledový převis byl odstraněn
v ulici 1. Máje, kde ohrožoval chodce před Obchodním domem.
4. 2. 2006 – Stržení ledového převisu z panelového domu, který ohrožoval jeho nájemníky v ulici U Řezné. Opět použit IFA – AZ 30.
6. 2. 2006 – Odstranění dalšího ledového převisu z ubytovny Obzor v ulici 1. Máje. Použit IFA – AZ 30.
4× 7. 2. 2006 – Pomoc při odstranění silné sněhové vrstvy ze střechy budovy hraničního přechodu v Alžbětíně, kde hrozilo, že se pod
tíhou sněhu zřítí konstrukce střechy. Dále se jednalo o vyproštění zapadlého automobilu ze závěje na Špičáku, kde se ale řidič dostal zpět na vozovku před naším příjezdem. Dále se jednalo o otevření dveří do plynové kotelny na Samotách, ale majitel si nakonec zajistil soukromou firmu. Nakonec jsme byli požádáni o pomoc při odstranění vysoké vrstvy sněhu z obchodu v ul. 1. Máje, kde hrozila deformace střechy.
2× 9. 2. 2006 – Odstranění 1,5 m vysoké vrstvy sněhu, který začal deformovat střechu budovy na Špičáku. Dále se jednalo o vyproštění
nákladního automobilu, který zapadl v ulici U Řezné.
2× 10. 2. 2006 – Jednalo se o odstranění ledových převisů z budovy Městského úřadu a hotelu Slavie, za pomoci IFA – AZ 30. Dále byl vyproštěn osobní automobil ze závěje, se kterým uvízla řidička na Gerlově Huti.
11. 2. 2006 – Odstranění ledového převisu nad vchodem do budovy Mateřské školy.
2× 13. 2. 2006 – Odstranění ledových převisů z budovy Policie ČR v ulici 1. Máje, kde hrozily pádem na chodník z 10ti metrové výšky. Dále se jednalo o odstranění sněhu, který zavalil komín domu v ul. U Řezné a tím bylo znemožněno vytápění domu. Komín se nacházel ve výšce přibližně 12 m a musel být použit AZ IFA 30.
14. 2. 2006 – Na žádost starosty města p. Vonáska jednotka vyjela k odstranění přibližně 1,5 m vysoké sněhové pokrývky ze střechy základní školy. Zásah trval přes 5 hodin.
15. 2. 2006 – Po vyhlášení poplachu jednotka vyjela k dopravní nehodě směrem k hraničnímu přechodu Alžbětín. Na celnici bylo zjištěno, že se nehoda stala v Německu a byla špatně nahlášena. Jednotka se bez zásahu vrátila zpět na základnu.
3× 16. 2. 2006 – Další odstranění ledových převisů, tentokrát na objektu MV – Alma. Za použití výškové techniky – Automobilového žebříku IFA AZ 30 byly ledové převisy z 10ti metrové výšky strženy. Stejná událost se opakovala o dvě hodiny později na hotelu Slavia. O několik minut později se jednotka vydala k dalšímu odstranění ledových převisů, tentokrát na budově mateřské školy.
2× 17. 2. 2006 – Pro změnu se tentokrát jednalo o odstranění ledů a sněhu z budovy městského úřadu, kde zadržovaly vodu, a ta zatékala do elektroinstalace objektu. Ve večerních hodinách se utrhl 10 m dlouhý a 5 m široký ledový převis z nonstop baru v ulici 1. Máje. Jen zázrakem nedošlo ke zranění okolo procházející ženy. Za použití IFA – AZ 30 byl další sníh, který hrozil dalším sesunem, ze střechy stržen a pomocí traktoru z vozovky odstraněn.
19. 2. 2006 – Na žádost správce penzionu Arnika jsme vyjeli k otevření zabouchnutých dveří, za kterými se nacházely dvě osoby. Před naším příjezdem se je ale podařilo otevřít a naše jednotka se vrátila bez zásahu zpět na základnu.
2× 21. 2. 2006 – Za použití AZ 30 – IFA byl odstraněn ledový převis z OD Kralovák. Na místě řídila dopravu městská policie. Dále se jednalo o odstranění ledového převisu z chaty Král Šumavy.
22. 2. 2006 – Odstranění ledového převisu z budovy kotelny v ulici Šumavská.
3× 27. 2. 2006 – Opětovné odstranění ledových převisů z hotelu Slavia. Dále jsme byli požádáni Zdravotní Záchranou Službou při poskytnutí první pomoci a snešení pacienta na nosítkách do vozu ZZS. A na závěr další odstranění ledových převisů, které ohrožovaly hosty penzionu Bultas a nadměrně zatěžovaly střechu.
Březen:
2× 3.3..2006 – Likvidace uniklého oleje na vozovku z prasklé převodové skříně nákladního automobilu – Mixu. Za použití 25 kg sorbentu byl olej z vozovky odstraněn. Dále jsme pomohli s odstraněním silné sněhové vrstvy ze střechy domu v ulici A. Kašpara, který způsobil deformaci konstrukce střechy a hrozilo její zhroucení.
4. 3. 2006 – Odstranění ledového rampouchu o délce přibližně 6 m, který ohrožoval chodce a ubytované hosty před hotelem Javor na Klostermannově náměstí. Za použití výškové techniky IFA AZ 30 byl rampouch z 12ti metrové výšky odsekán.
2× 6. 3. 2006 – Dopravní nehoda svou osobních automobilů na silnici mezi Špičákem a Hojsovou Stáží. Na místě byla provedena protipožární opatření, úklid vozovky od rozbitých částí vozů a nepojízdný automobil byl naložen na vozidlo odtahové služby. Dále se jednalo o únik ropného produktu na vozovku na Špičáku. Zde se nacházela skvrna o délce téměř dva kilometry a na její odstranění bylo použito 110 kg sorbentu ! Z důvodu nedostatku tak velkého množství sorbentů v naší jednotce nám musela vyjet na pomoc jednotka z HZS Klatovy, která přivezla další zásoby.
5× 9. 3. 2006 – Pomoc při odstranění vodní laguny na silnici mezi Železnou Rudou a Špičákem. Zde se pod viaduktem nashromáždilo několik cm vody, která nemohla díky sněhovým bariérám odtékat. Kolemjedoucím nakladačem byl sněhový mantinel odstraněn a led odkopán, aby voda mohla dotékat. Další událostí bylo odstranění ledového převisu nad vchodem do domu v Alžbětíne. Po tomto výjezdu dále jednotka zasahovala na Špičáku, kde vznikla vodní laguna o rozměrech 50 × 3 m. Odtoku vody opět zabraňovaly ledové a sněhové bariéry, které byly prokopány a voda odtekla. Stejný případ se odehrál ve stejnou dobu ve Sklářské ulici v Železné Rudě, kam vyjelo naše druhé vozidlo a taktéž odstranilo sněhové a ledové bariéry, které bránily odtoku vody. Ještě ve večerních hodinách sjel ze střechy domu na tř. 1. Máje několikametrový sněhový převis přímo na chodník a vozovku. Z důvodu hrozby dalšího sesuvu jsme odstranili zbývající sníh ze střechy a dále jsme uklidili sníh z vozovky a chodníku.
10. 3. 2006 – Odstranění ledového převisu z panelového domu v ulici U Řezné.
11. 3. 2006 – Údajná dopravní nehoda dvou autobusů mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. Na místě bylo zjištěno, že naštěstí nedošlo ke střetu autobusů, ale při míjení se v zatáčce a na zledovatělé vozovce došlo díky pravděpodobně nepřiměřené rychlosti ke smyku a vyjetí jednoho z autobusů z vozovky. Před pádem autobusu ze stráně do lesa jej zachránil vysoký sněhový mantinel. Při nárazu nedošlo v plně obsazeném autobusu k žádnému zranění. Za pomoci naší Tatry 815 byl autobus vyproštěn zpět na vozovku.
14. 3. 2006 – Požár traktoru na Špičáku. Jednalo se o požár přídavného motoru, který slouží k pohonu sněhové frézy (asi už toho sněhu na ni bylo letos příliš J ). Řidič traktoru požár sám lokalizoval pomocí sněhu ještě před naším příjezdem. Naše jednotka provedla dohašení a kompletní likvidaci požáru. Po vyšetření události Policií ČR a Zajišťovatelem Příčin Požárů z HZS Klatovy se jednotka vrátila zpět na základnu.
19. 3. 2006 – Na žádost městské policie jsme vyjeli k odstranění sněhu, který spadl ze střechy do ulice Sportovní. Jelikož odstranění ledové a sněhové masy nebylo v našich silách a neohrožovalo bezpečnost provozu, bylo doporučeno městské policii informovat majitele objektu o nutnosti odstranění sesuvu.
21. 3. 2006 – Odstranění ledového převisu z budovy hraničního přechodu v Alžbětíně.
25. 3. 2006 – Odstranění 1,5 m vysoké sněhové vrstvy z obchodního domu na tř. 1. Máje, kde hrozilo prolomení konstrukce střechy.
26. 3. 2006 – Likvidace zbylého ledového převisu, který zůstal na penzionu v ul. Lyžařská, po předchozím sesunu a prolomení terasy.
28. 3. 2006 – Další odstranění ledového převisu z domu na ul. Klatovské, kde sníh a led hrozil pádem do vozovky a na chodník.
30. 3. 2006 – Dopravní nehoda osobního automobilu na Nové Hůrce směrem do Sušice. Řidič nezvládl řízení vozu a skončil částečně mimo vozovku převrácený na boku. Při nehodě neutrpěl žádné zranění. Byla provedena protipožární opatření a dále jsme pomohli s naložení vozidla na odtahovou službu.
3× 31. 3. 2006 – Poslední dvě odstranění ledových převisů v tomto měsíci. Jednalo se o hotel Ostrý, kde předtím spadl ledový převis na zaparkované auto (které se pod střechu postavilo i přes zákaz) a dále na bývalé ubytovně „Plzeň“. Jako poslední zásah v tomto měsíci byla likvidace uniklého oleje z neznámého automobilu na parkovišti u Kryštofa za použití 5 kg sorbentu.
Duben:
2. 4. 2006 – Čerpání zatopeného sklepa na Hojsově Stráži – Tomášův Dvůr. Použitím přenosné stříkačky PS 12 byla voda ze sklepa, který byl zatopen do výše 1 m, odčerpána na louku.
9. 4. 2006 – Likvidace uniklého motorového oleje z osobního automobilu na parkovišti před hotelem Javor v centru města. Přibližně 5ti litrová olejová skvrna z proražené olejové vany byla 20 kilogramy sorbentu odstraněna z parkoviště. Nasáknutý sorbent byl smeten a jako vždy ekologicky zlikvidován.
24. 4. 2006 – Dopravní nehoda dvou osobních automobilů u čerpací stanice na Javorské ulici směrem do Alžbětína. Na žádost Police ČR obvodní oddělení Ž.R. jsme vyjeli k odstranění rozbitých částí automobilů z vozovky a vyteklé provozní náplně z jednoho z havarovaných vozů. Nehoda se obešla bez zranění.
29. 4. 2006 – Odstranění naftové skvrny z parkoviště u Kryštofa. Na žádost městské policie vyjela naše jednotka k odstranění vyteklé nafty z osobního automobilu. Za použití 5 kg sorbentu byla skvrna odstraněna a jednotka se vrátila zpět na základnu.


Májka:
Jako každý rok, tak i letos jsme stavěli posledního dubnového dne májku. Spousta dětí, dívek a žen májku pěkně nazdobila pentlemi a my hasiči jsme májku bez větších obtíži postavili. Zapotřebí ovšem byly dvě přestávky na občerstvení stavitelů, které obstaral tradičně starosta města p. Vonásek. Počasí sice nebylo nejideálnější, ale přes poměrně velkou zimu byla návštěvnost velmi slušná. Žádná naše takováto akce se samozřejmě neobešla bez občerstvení a výborných klobás, kotlet a buřtů. Pro děti byla zdarma limonáda a mohly si opéct buřtíky nad ohněm.


Svolávací systém:
Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě: Comfort sdružení a.s. – Plzeň, která podstatným způsobem finančně podpořila obnovu našeho svolávacího systému, částkou převyšující 50.000 Kč. Byla zakoupena nová základnová radiostanice Motorola GM 360, 10 kusů pagerů Eagle Ranger pro svolání výjezdového družstva, 2 ks přenosných radiostanic Motorola CP 140 a další příslušenství. Zbytek z celkové téměř stotisícové částky investovalo město, za což mu taktéž velmi děkujeme.


Podrobnější informace na www.hasicizr.estranky.cz nebo hasicizr@seznam.cz popř. ICQ: 235–411–793

Filip Brož
Sdílet