Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik kyseliny dusičné

Ve středu 17. 5. 2006 v 10:34 hodin byl na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina nahlášen únik kyseliny dusičné z nádrže v mlékárnách v Moravských Budějovicích.

Z nádrže, která slouží k převozu kyseliny dusičné, došlo k úniku cca 150 l této kyseliny. Hasičům se podařilo zamezit úniku kyseliny do kanalizace, a tím i zamezit přímému ohrožení životního prostředí.
Profesionální hasiči z Moravských Budějovic a Třebíče a dobrovolní hasiči z Moravských Budějovic zasahovali v dýchací technice a protichemických ochranných oblecích. Na místo bylo také povoláno speciální vozidlo, vybavené na chemické havárie.
Hasiči přečerpávali nevyteklou kyselinu z nádrže a pomocí vápenného hydrátu a vody prováděli neutralizaci vyteklé kyseliny, aby snížili její koncentraci na hodnoty přípustné pro životní prostředí.
Při zásahu nedošlo k žádnému zranění.

Únik kyseliny dusičné byl ohlášen starostovi města, Policii ČR, České inspekci životního prostředí a preventivně byla informována i místní čistírna odpadních vod.

Příčina úniku je v šetření.
Sdílet