Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ledové kry nešly rozbít, cisterny musely vypustit horkou vodu

Silný mráz během posledních dní způsobuje řadu komplikací, při kterých je vyžadovaná pomoc hasičů a to různého charakteru.

Při dlouhodobém poklesu teplot pod hranice mínus patnácti stupňů dochází k opakujícím se problémům i na mlýnském náhonu, známým také pod názvem Strhanec, ostatně tak se jmenuje i tamní potok.

U jednoho z česel, ulice Za mlýnem, během dne postupně došlo ke tvoření ledových ker, ucpání průtoků a zamrznutí. V brzkých ranních hodinách ve čtvrtek 2. 2. 2012 byla situace již velmi nebezpečná a vyžadovala nutnou pomoc profesionálních hasičů stanice Přerov.

Během několika minut došlo k prudkému nárůstu hladiny v náhoně a hrozilo celkové ucpání,vylití potoka a zaplavení okolní zástavby.

Jakákoliv snaha o rozbíjení pomocí trhacích háků či jiné techniky vzhledem k hustotě lední kry a znemožnění přístupnosti pro pročištění nabízela pouze jen jedno a to z dřívější praxe osvědčené řešení.

Ve spolupráci s místní teplárnou a zajištění několika cisteren s horkou vodou, hasiči provedli průraz ucpaných odtokových kanálů a následné dočištění trhacími háky.

Během jejich zásahu došlo před příjezdem prvních cisteren k nebezpečnému vzestupu hladiny, kdy akutně hrozilo rozlití toku. Hasiči z preventivních důvodů zajistili dovoz pytlů s pískem, pro případné stavění bezpečnostních hrá­zí.

A také v komunikaci s technickými službami města Přerov zajistili možnost další přípravy pytlovaní. Na místě byl rovněž zástupce povodí Morava, který zajistil také snížení toku pomocí uzávěr na stavědlech v obci Osek nad Bečvou.

Zde se i pracovnící potýkali s problémy při manupulaci na stavědlu. K viditelnému poklesu vodní hladiny by dle jejich informací došlo zhruba po dvou hodinách. Naštěstí ke zhoršení situace nedošlo, po vpuštění horké vody z první cisterny došlo během chvíle ke znatelnému poklesu hladiny v náhonu a již částečnému uvolnění česel.

Hasiči poté situaci několik hodin na místě monitorovali, prováděli také střídaní určených hlídek u česla, kdy zasahující hasiči odstraňovali naplavené kry, které se po poklesu hladiny uvolnili a hrozilo opětovné ucpání.

Po pročištění všech tří kanálových výpustí se jednotka vrátila zpět na svou základnu a v průběhu dnešního dne je prováděn monitoring z důvodu zamezení opětovnému zamrznutí a předejití novým nepříjemnostem.

Zdeněk Hošák
tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet