Středa 29. listopadu 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

II.Memoriál por.Jaroslava Garguly

Sbor dobrovolných hasičů MOUTNICE si Vás dovoluje pozvat na II. ročník Memoriálu o putovní pohár „poručíka Jaroslava Garguly“.

kategorie : muži , ženy
datum konání : sobota 1. 7. 2006
místo konání : travnaté fotbalové hřiště SK Moutnice
zahájení soutěže : 10:00 hodin (příjezd do 9:30 hodin)
disciplína : požární útok
příspěvek na putovní pohár : 200 Kč,–
pravidla soutěže : požární útok dle pravidel PS
: nástřikové terče
: elektronická časomíra
: startování pomocí pistole
: stroj bude nastartován na pokyn
rozhodčího před startem družstva
účast : družstva SDH , HZS ČR na základě přihlášky
rozsah soutěže : družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže

Technické podmínky k disciplíně požární útok :
~hadice „B“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm.
~hadice „C“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 79 mm.
~lze použít pojistky proti rozpojení hadic
~nástřikové terče
~požární motorová stříkačka PS 12,PS 8,PS 8 Fires VPO a ostatní
odpovídající příloze č.4 k vyhlášce č.255/1999 Sb.
~družstva si přivezou k plnění disciplíny veškeré nářadí a požární
motorovou stříkačku vlastní
~k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu
hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385
a ČSN EN 397
~délka přípravy na základně max. 5 minut. Čas přípravy začíná běžet
položením stroje na základnu, rozhodnutím rozhodčího.

Další – pořadatelé neručí za škody způsobené na vnesených nebo odlo-
žených věcech vně areálu.

Vedení soutěže :
Velitel soutěže : Formánek R.
Hlavní rozhodčí : Gargula J. st.
Rozhodčí : Tichý O., Vymazal o.
Časomíra : Havránek V.
Vedoucí technické čety : Kohoutek P.
Hlasatel : Riedl Z., Ostrovský R.
Členové štábu : Dostál Z., Gargula J. ml., Urban S., Žáček L., Sobotka R.,
Dostál R., Matula M., Oprchal P.,Zvolský P. aj.


Vítězové kategorií muži, ženy obdrží reprezentativní putovní pohár, který ovšem kvůli jeho bezpečnosti nebude vítězům zapůjčen domů, ale budou s ním zvěčněni na fotografiích, které jim budou v co nejkratším možném čase dodány. Družstva na prvních třech místech v obou kategoriích obdrží krásné poháry a věcné ceny.


Je pro Vás připraveno bohaté občerstvení:
pivo, víno, limo, klobásy z udírny aj…
Srdečně zvou pořadatelé – hasiči SDH Moutnice, rada obecního úřadu a
sponzoři
Kontakt : Zdeněk Riedl
Moutnice 115 664 55
Tel – 606 572 667 , e-mail : zdenek.riedl@dhl.com
sdh.moutnice@seznam.cz

Do přihlášky můžete napsat stručnou charakteristiku Vašeho sboru, vaše úspěchy na poli sportovním, kulturním, či jiné zajímavosti, se kterými rádi seznámíme i ostatní soutěžící družstva hasičů.

SDH Moutnice děkuje všem sponzorům a dobrovolným dárcům za jejich štědrost, kterou nám umožnili v naší obci uspořádat kvalitní a hodnotnou soutěž v požárním sportu.
Sdílet