Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičné zásahy vymýšleli velitelé

Dne 20. 5. 2006 po 9. hodině proběhlo cvičení dvou okrsků z trutnovského okresu v Žacléři. Cvičení se zúčastnilo 10 družstev mužů a 2 družstva žen.

Po společném nástupu a přivítání si organizátor cvičení pozval všechny zúčastněné velitele, kde je seznámil s pravidly. Každý velitel měl za úkol vymyslet taktické cvičení, seznámit s tím organizátory a dále provést hasební zasáh. Bylo k vidění několik různých zásahů, např. požár lesa, stohu, sklepa a rodinného domu. Velký oříšek to byl hlavně pro velitele družstev, kteří museli velice improvizovat a udělat z louky a pár stromů různé objekty k hašení. Náš velitel si pro nás připravil požár rodinného domu, kde hořel elektrický rozvaděč a od toho zbytek domu.

Bylo velice zajímavé pro diváky i zúčastněná družstva, jak každé družstvo použilo různou techniku ke zdolání požáru (přenosné motorové stříkačky a automobilové cisterny).
Na závěr se předvedla družstva žen, která provedla požární útok, kde brala vodu z nedalekého potoka.

Po ukončení družstev žen proběhl nástup, kde byly vysvětleny chyby a klady zúčastněných družstev.

Jednotky si z této akce jistě vezmou ponaučení do budoucích zásahů.
Velké poděkování patří všem organizátorům.

Za SDH Horní Maršov Soptik-HM
Foto : Soptik-HM
Sdílet