Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Peníze pro hasiče

Vláda SR dnes rokovala o rozdelení finančných prostriedkov prijatých od poisťovní, vykonávajúcich povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla odvodom 8% z poistného, zinkasovaného z uvedeného druhu poistenia v predchádzajú­com roku.

Hasičskému a záchrannému zboru pridelila sumu 502 008 000 Sk, pričom z pridelených prostriedkov nakúpi najmä:
28 ks automobilov hasičskej záchrannej služby so zameraním na výkon záchranných prác pri dopravných nehodách alebo pri hasení požiaru automobilu resp. viacerých automobilov, poskytovanie predlekárskej pomoci postihnutým osobám na mieste zásahu, výkon záchranných prác v sťažených klimatických a terénnych podmienkach vrátane záchrany osôb z výšok a z voľných hĺbok a vykonávanie ťažkých vyslobodzovacích prác najmä pri dopravných nehodách nákladných automobilov a autobusov. (Ich počet môže byť prípadne spresnený podľa výsledkov verejného obstarávania)
Vzhľadom na poznatky vyplývajúce zo zásahovej činnosti v súvislosti so snehovou kalamitou koncom roka 2005 a začiatkom roka 2006 je v návrhu zapracované aj obstaranie techniky pre zásahy v cestnej doprave v takýchto sťažených podmienkach (napríklad snežné skútre s prívesnými saňami a terénne vozidlo s vysokou priechodnosťou terénu s prívesom pre vlastnú prepravu).
Navrhuje sa tiež obnova hydraulického vyslobodzovacieho náradia, jeho odborné prehliadky, opravy alebo výmeny opotrebovaných častí, doplnenie protipožiarnej výbavy prenosnými hasiacimi zariadeniami, doplnenie ekologickej výbavy, spojovacích prostriedkov a prostriedkov na ochranu tela a dýchacích ciest hasičov.

Ilustrační foto.
Sdílet