Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zkušební požár v tunelu Valík

Ve čtvrtek 25.5. byl v novém dálničním tunelu pod vrchem Valík (Plzeňsko) proveden pokus, který simuloval podmínky požáru automobilu.

Zkušební požár v tunelu Valík, při kterém hořela nádrž s benzínem, měl ověřit požární bezpečnost tunelu. Cílem bylo prozkoumat chování ohně za specifických podmínek a vyzkoušet jeho účinky.

Experiment se skládal z celkem dvou zkušebních požárů o výkonu 5 MW. V praxi se jednalo o hoření 170 litrů benzinu na ploše 4 m2 a ve výšce 50 cm nad úrovní budoucí vozovky, což odpovídá požáru osobního automobilu. Aby se podmínky pokusu co nejvíce blížily běžnému provozu v tunelu, bylo proudění vzduchu v tunelu omezeno překážkami a dvěma kamiony.
Samotný test v tunelu provedli odborníci z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava, odborná pracoviště Technického ústavu požární ochrany a profesionální hasiči Plzeňského kraje, Jihomoravského kraje a generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Při zkušebním požáru experti měřili teploty v tunelu, teploty konstrukcí, směr a rychlost šíření tepla, hustotu tepelného toku, optickou hustotu kouře a rychlost šíření vrstvy kouře. Provedli rovněž vzorkování zplodin hoření.

Zkušební požáry v tunelu Valík jsou prováděny vzhledem k jeho chystanému otevření, které je naplánováno na říjen letošního roku. Podle směrnice Evropské komise 2004/54/EC musí být totiž před uvedením silničního tunelu do provozu ověřena jeho požární bezpečnost.
Důvodem, proč Evropská unie věnuje zvýšenou pozornost bezpečnosti v silničních tunelech, je série tragických požárů v silničních tunelech z 90. letech minulého století. Lze připomenout např. požár Eurotunelu v roce 1995 nebo tunelu pod Mont Blancem v roce 1999. Evropská komise poté iniciovala zahájení výzkumných programů, na jejichž základě měla být zpracována legislativní úprava požární bezpečnosti v silničních tunelech. Byla provedena řada experimentů v podmínkách napodobujících podmínky v reálných silničních tunelech nebo v opuštěných silničních tunelech. Jednalo se např. o sérii zkušebních požárů v Reppafjordu v rámci výzkumného programu Eureka nebo ověřovací požáry v Runehamerském tunelu pořádané v rámci výzkumného programu Upton v Norsku.

Tento v českých podmínkách unikátní projekt pokusného požáru v tunelu Valík byl připravován několik měsíců a podílela se na něm řada odborníků. Vedle specialistů MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Technického ústavu požární ochrany, HZS Plzeňského, HZS Moravskoslezského a HZS Jihomoravského kraje se na akci podílí i Ředitelství silnic a dálnic, Metrostav a.s., Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické University v Ostravě a Pragoprojekt a.s.

„Dnešní experiment dopadl dobře, a to jak dopolední zkušební požár s nucenou ventilací, tak odpolední s přirozenou ventilací.. Získaná data nám v budoucnu poslouží pro standardizaci požární bezpečnosti v krátkých silničních tunelech,“ říká plk. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství HZS ČR.

Na zkušební požáry v tunelu Valík naváže v září taktické cvičení, které má za cíl prověřit funkčnost požárně bezpečnostních zařízení a schopnost složek integrovaného záchranného systému rychle a efektivně zasahovat při požárech automobilů v tunelu.

Ražba tunelu Valík začala v září 2003, v současné době v něm probíhají dokončovací práce a montáž technologických zařízení. Otevření tunelu je naplánováno na říjen letošního roku.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR
Sdílet