Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zemřel pplk. Antonín Němčanský

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje s lítostí oznamuje, že dnes v časných ranních hodinách ve věku 59 let zemřel pan podplukovník Antonín Němčanský, ředitel územního odboru HZS Vyškov.

Pan pplk. Antonín Němčanský zasvětil celý svůj život požární ochraně. K Okresní inspekci požární ochrany ve Vyškově nastoupil dne 15. 5. 1970 jako samostatný inspektor v oblasti prevence. O pět let později byl jmenován zástupcem náčelníka Okresní inspekce požární ochrany, současně zastával i funkci vedoucího oddělení prevence. Od roku 1991 byl pplk. Antonín Němčanský náčelníkem Okresní správy Sboru požární ochrany ve Vyškově. Ke dni 1. ledna 1995 byl jmenován ředitelem Hasičského záchranného sboru okresu Vyškov. Od 1. ledna 2001, kdy byla požární ochrana v ČR na základě nové legislativy reorganizována, byl pplk. Antonín Němčanský jmenován ředitelem územního odboru Hasičského záchranného sboru ve Vyškově a v této funkci působil až dosud. Kromě práce profesionálního hasiče byl také členem jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Hodějicích u Slavkova u Brna.
Pan podplukovník Antonín Němčanský se více než 35 let podílel na rozvoji požární ochrany v okrese Vyškov. Patřil k obětavým příslušníkům Hasičského záchranného sboru, kteří požární ochraně věnovali nejen svou pracovní dobu, ale také volný čas. Za příkladnou práci mu byl v roce 1980 udělen čestný titul Zasloužilý pracovník požární ochrany s čestným odznakem III. stupně, v roce 1988 byl vyhodnocen jako Vzorný pracovník požární ochrany, v prosinci 2005 převzal Pamětní medaili k 5. výročí HZS ČR. Byl také držitelem dalších vyznamenání a ocenění.
S panem podplukovníkem Antonínem Němčanským se jeho spolupracovníci i veřejnost naposledy rozloučí dne 2. června 2006 v 15 hodin v kostele v Hodějicích u Slavkova u Brna.
Čest jeho památce!
plk. Ing. Zdeněk Vlkojan
ředitel Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kra­je
Sdílet