Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zemřel plk. Ing. Karel Houska

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 30. května 2006 v odpoledních hodinách ve věku 62 let zemřel pan plukovník Ing. Karel Houska, náměstek ředitele HZS Jihomoravského kra­je.

Pan plukovník Ing. Karel Houska zasvětil celý svůj život požární ochraně. Od 1. 5. 1970 pracoval na Okresní inspekci požární ochrany ve Znojmě. Od roku 1979 pak působil na Ministerstvu vnitra – Hlavní správě požární ochrany v Praze. V roce 1984 nastoupil jako samostatný odborný inspektor na Městskou inspekci požární ochrany v Brně a 1. srpna 1985 byl jmenován jejím náčelníkem. Od 1. ledna 1991 byl náčelníkem oddělení státního požárního dozoru Správy a útvaru Sboru požární ochrany v Brně a 1. července 1993 se stal zástupcem jejího náčelníka. Od 1. ledna 2001, kdy byla požární ochrana v ČR reorganizována a v rámci budování moderního integrovaného záchranného systému vznikaly Hasičské záchranné sbory krajů, byl jmenován náměstkem ředitele HZS Jihomoravského kraje. V této funkci působil až dosud.
Pan plukovník Ing. Karel Houska byl jedním z nejlepších a nejobětavějších příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Budování a rozvoji požární ochrany zasvětil více než 35 let svého života a patřil k těm, kteří profesi hasiče věnovali nejen pracovní dobu, ale i volný čas. Kromě práce v Hasičském záchranném sboru se aktivně věnoval také činnosti Sborů dobrovolných hasičů. Byl dlouholetým místostarostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Brně-městě. Za příkladnou práci v požární ochraně byl plukovník Ing. Karel Houska v roce 2004 vyznamenán Medailí Hasičského záchranného sboru ČR Za zásluhy o bezpečnost. Byl také držitelem řady dalších vyznamenání a ocenění.
S panem plukovníkem Ing. Karlem Houskou se naposledy rozloučíme v úterý 6. června 2006 ve 12:30 hodin v obřadní síni Krematoria v Brně, Jihlavská č. 1.
Čest jeho památce!plk. Ing. Zdeněk Vlkojan
ředitel HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet