Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Okresní klání mladých hasičů

V sobotu 20. května 2006 proběhlo Okresní kolo hry PLAMEN v pardubickém okrese. Soutěž se uskutečnila v pěkném sportovním areálu obce Horní Ředice, za vydatné spolupráce místních hasičů, kteří zajistili technické zabezpečení, pracovní četu a postarali se tak o hladký průběh soutěže, za což jim patří velké poděkování.

Závodit přijelo šest družstev v kategorii mladší žáci a devět družstev v kategorii starší žáci. Zápolení mladých hasičů bylo urputné a po celou dobu soutěže velmi bodově vyrovnané. V kategorii starších žáků rozhodl o umístění „na bedně“ až požární útok, který byl poslední disciplínou. Před začátkem „útoků“ byl bodový rozdíl mezi druhým a třetím místem 1 bod, mezi třetím a čtvrtým místem 2 body a mezi čtvrtým a pátým místem 1 bod. Nakonec družstvo z Rokytna zaběhlo útok o 1,57 s lépe a posunulo na třetí místo družstvo z Volče, které celý den „drželo“ druhé místo. Ale to se holt ve sportu stává. Soutěž navštívila též poslankyně Parlamentu České republiky paní Alena Páralová, která zakoupila poháry pro mladé hasiče a zúčastnila se vyhodnocení soutěže s předáváním cen. Poděkování patří také všem vedoucím kolektivů, rozhodčím, řidičům a ostatnímu personálu, který se podílel na zdárném průběhu závodů. Málokdo si totiž uvědomuje, že práce s mládeží je velmi náročná a důležitá a Ti, co se jí věnují, obětují pořádnou dávku svého volného času, nápadů a dost často i finančních prostředků. Všem, kteří tuto práci konají, patří upřímné poděkování.
Na závěr pořadí na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích.
Kategorie mladší žáci: Choltice, Čeperka, Horní Roveň
Kategorie starší žáci: Choltice „A“, Rokytno, Voleč.

© Jan Kratochvil ml.
© foto: Jan Kratochvil ml.

Celkové výsledky ml.
Celkové výsledky st.
Sdílet