Úterý 25. června 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner eurofire_tubus OK

Příčiny vzniku požárů – Nesprávná manipulace s topidly

Přinášíme vám seriál, ve kterém si postupně připomeneme všechny příčiny vzniku požárů tak, jak je na místě zjišťuje vyšetřovatel. Jednou z častých příčin vzniku požáru je špatná manipulace s topidlem a následně i se žhavým popelem.

Ilustrační foto

Topidlo je zařízení, které slouží pro výrobu tepla za účelem vytápění daného prostoru nebo objektu. Topidla spalují pevná, kapalná a plynná paliva nebo se používá přeměny elektrické energie na tepelnou.

Dále je možno topidla dělit na lokální (spalování paliv a výroba tepla v místě) nebo ústřední (vyrobené teplo se odvádí do jiných prostor ke spotřebitelům), na pevné, přenosné a pojízdné, otevřené a uzavřené.

Spalováním v topidlech vzniká popel. Popel tvoří nespalitelné tuhé zbytky pevných paliv, které je nutno pravidelně ze spotřebiče odstraňovat a bezpečně ukládat.


Přečtěte si náš seriál o zjišťování příčin požárů


Průvodní jevy, které vyšetřovatel může vysledovat jsou, že v místě zasaženém hořením je topidlo, nebo hoření probíhalo v blízkosti topidla. Příznakem této příčiny požáru je také nález shořelého nebo částečně shořelého paliva, papíru, rozlité topná nafta u topidla nebo nález nádob s kapalnými palivy a zapalovadel, zbytky jiných materiálů v blízkosti topidla nebo na topidle.

Vyšetřovatel pak musí prověřit, o jaké topidlo se jedná, jeho umístění a instalace včetně ochranných prvků, zda bylo v době požáru v provozu a jakou činnost prováděla obsluha před požárem (poloha ovládacích prvků).

U plynových spotřebičů pak je nutné zjistit přesné popsání činnosti před požárem, kontrolu popsané činnosti dle návodu výrobce, zjištění případného neodborného zásahu do topidla.

Důležité je také zjistit, zda předmětné topidlo odpovídá druhu prostředí, ve kterém je umístěno a případně ověřit schválení topidla pro použití v ČR.

V případě požáru při podezření na manipulaci se žhavým popelem je nutno prověřit způsob poslední obsluhy topidla, zda byl popel vyhrabán, do čeho uložen, kam vysypán a v jaké době před požárem.

Zdroj: odborná literatura, internet

Sdílet
Banner zeka 970 OK