Neděle 16. června 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

Veřejná sbírka k pomoci rodině příslušníka HZS Olomouckého kraje, který zemřel při výkonu služby byla ukončena

Vážení přátelé, kamarádi, spoluobčané. Dne 30. června 2012 byla ukončena veřejná sbírka na shromáždění finančních prostředků na pomoc rodině příslušníka Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, který zemřel při výkonu služby.

Dne 10. června 2012 byl zrušen zvláštní účet č. 19–1804619399/0800 zřízený za tímto účelem.

Chci Vám všem jménem svým, jménem vedení HZS Olomouckého kraje a jménem postižené rodiny poděkovat za Vaše finanční prostředky které jste poukázali.

Je mi ctí Vám sdělit, že ke dni zrušení veřejné sbírky se na účtu sbírky shromáždily finanční prostředky ve výši

452 913,32 Kč

Veškeré tyto finanční prostředky byly ke dni 10. 7. 2012 převedeny na účet postižené rodiny.

Dále Vám chci sdělit že veškeré finanční náklady spojené se založením účtu, vedením účtu a ostatní finanční náklady byly účtovány k tíži účtu vyhlašovatele sbírky.

Základní organizace odborového svazu hasičů Olomouc.

Olomouc 10. července 2012

Mgr. Lubomír Grézl


Základní organizace OSH Olomouc, pod záštitou ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje plk. Ing. Karla Koláříka vyhlašuje veřejnou sbírku za účelem pomoci rodině příslušníka Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, který zemřel při výkonu služby.

Příslušník Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje z Požární stanice Šternberk nprap. Rostislav Zlámal zemřel ve věku 46 let při plnění služebních úkolů dne 14. února 2012.

Nprap. Rostislav Zlámal zajišťoval jako hlavní instruktor kurz Obsluha motorových řetězových pil. Při výcviku rizikového kácení stromů došlo nešťastnou náhodou k pádu stromu na uvedeného příslušníka, který i přes okamžitou pomoc kolegů a zdravotnických záchranářů svým zraněním podlehl.

Přestože zákon o služebním poměru poskytuje náhrady a odškodnění pozůstalé rodině, rozhodli jsme se jako projev solidarity a kolegiality vyhlásit tuto veřejnou sbírku na pomoc pozůstalé manželce a studující dceři našeho kolegy a kamaráda, který 20 let sloužil v řadách profesionálních hasičů.

Finanční příspěvky je možné zasílat na účet:
číslo odstraněno – sbírka ukončena
vedený u České spořitelny a.s.

V Olomouci 2. 3. 2012

plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel HZS Olomouckého kraje

Mgr. Lubomír Grézl
předseda ZO OSH Olomouc


OZNÁMENÍ o konání veřejné sbírky v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Vyhlašovatel sbírky:

  • Odborový svaz hasičů – Základní organizace Odborového svazu hasičů Olomouc

Název (obchodní jméno):

  • Odborový svaz hasičů – Základní organizace Odborového svazu hasičů Olomouc
  • Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
  • IČ: 69210985

Statutární orgán právnické osoby:

  • Jméno a příjmení: Mgr. Lubomír Grézl

Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky:

  • Jméno a příjmení: Bc. Pavla Vyhlídalová

Účel sbírky:

  • Pomoc rodině příslušníka Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, který zemřel při výkonu služby.

Území na němž se bude sbírka konat:

  • Česká republika

Datum zahájení a ukončení sbírky:

  • 2. 3. 2012 – 30. 6. 2012

Způsob provádění sbírky:

  • Shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky Česká spořitelna a.s., a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky.

V Olomouci 22. 2. 2012

Mgr. Lubomír Grézl
předseda ZO OSH Olomouc

Sdílet
Banner scott OK