Středa 29. listopadu 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požární útok přímo od řeky Sázavy

aneb soutěž dobrovolných hasičů okrsku č. 19 na Kutnohorsku.

Dne 3. 6. 2006 jsem se zúčastnil (stejně jako jiné roky) soutěže okrsku 19, bývalého okresu Kutná Hora, kde mám své letní sídlo. Jako profesionální i dobrovolný hasič z hlavního města vždy znova a znova žasnu nad nesmírnou obětavostí a nasazením místních dobrovolných hasičů. Nad podmínkami, ve kterých dělají svou práci, by spousta jiných dobráků ohrnula nos. Jediný opravdu hasičský vůz je IFA, kterou získal SDH Pertoltice od dobrovolných kolegů z pražských Dolních Měcholup, (mimochodem v letošním roce mu bude 30 let).

Plocha, na které se soutěž odehrávala, byla při nedávných povodních zcela zaplavena, přesto se organizátorům podařilo nic nevynechat (hudba, občerstvení atd.). O pořádání soutěže se sbory okrsku 19 pravidelně střídají a návštěvnost na ní je vždy veliká.

Ačkoliv se sálo přímo z řeky Sázavy, žádná ze stříkaček typů PS 8, PS 12, DS 16 neselhala. I když by o akceschopnosti těchto hasičů leckdo pochyboval, tak např. hasiči JSDH Pertoltice se svou IFOU obětavě čerpali v zaplavené Zruči nad Sázavou, a i když na této soutěži skončili poslední, tak její nově přijatí členové (soutěžili vůbec poprvé) jsou nadějí do budoucna. Tento příspěvek je důkazem, že technika a podmínky vůbec nejsou to hlavní v hasičině, podstatná je hlavně chuť a obětavost lidí.

Pro Požáry.cz Jiří Voříšek
Sdílet