Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VYA Mercedes Benz ACTROS 4154 AK – EMPL EH/W 200 BISON

Vyprošťovací automobil EH/W 200 BISON je speciální automobil na podvozku Mercedes-Benz Actros 4154 AK. Mohutná konstrukce vozidla a vysoká nosnost zdvíhacích zařízení předurčuje tuto techniku pro zásah především na dostatečně širokých a zpevněných komunikacích.

Toto třímístné vozidlo je určeno především k vyprošťování havarovaných a poškozených vozidel a k uvolnění komunikací.Vzhledem ke konstrukčnímu řešení a vlastní hmotnosti je jeho využití všestranné.

Výkonové parametry podvozku a zařízení nástavby jsou předpokladem rychlé a vysoce profesionální likvidace dopravní nehody a následného uvolnění komunikace.

Šestnáctilitrový motor dosahuje jmenovitého výkonu 395 kW.

Jeho využití je i při jiných mimořádných událostech, kde může být použit jako jeřáb. Jedná se o mobilní zdvihací zařízení, určené pro vyprošťovací práce hydraulickým nakládacím jeřábem do max.hmotnosti břemene 18 000 kg.

Převážení břemen na vidlicovém zařízení hlavního ramene s maximální nosností 25 000 kg.

Vyprošťovací práce s využitím lanových navijáků s tažnou silou 200 kN, 100 kN a 5 kN.

Bison je dlouhý 10 600 mm, vysoký 4 000 mm a široký 2 550 mm. Jeho provozní hmotnost je 33 230 kg, největší technický 44 000 kg a největší povolená 32 000 kg.

Zvedací rameno

V zadní části vozidla je umístěno zvedací rameno. Toto se pohybuje pomocí zdvojených hydraulických pístů. Maximální zvedací výška je 5 m. maximální nosnost, vodorovně s podpěrami bez vytažení skládacího ramene, 25 tun.

Sklápěcí rameno

Sklápěcí rameno je upevněno na hlavním rameni. Je ovládané pomocí speciálního válce se zvýšeným zdvihacím výkonem. Bezpečnostní ventily zajišťují stabilizovanou pozici sklápěcího ramene při běhu naprázdno.

Vysouvací ramena

Další součástí zvedacího zařízení jsou vysouvací ramena. Vysouvání a zasouvání je rovněž ovládané pomocí hydraulických pístů. Je vybaveno dvojitým prodloužením až na vzdálenost 2,4 m. na jeho konci je víceúčelová lišta, na kterou se dají uchytit pomocí adaptérů různé nástavce a vidlice pro vyprošťování a vlečení.

Při vlečení pomocí více účelové lišty musí být rameno ve sklopené pozici, což umožňuje po té i jeho natáčení. Výsuvné rameno se může pohybovat pouze s určitým omezením.

Po naložení vlečeného vozidla je možno výsuvné rameno zasouvat až když kola vlečeného vozidla se nedotýkají povrchu terénu. Zvedací a vlečné zařízení je vybaveno dálkovým bezdrátovým ovládáním.

Navijáky

Součástí hlavního ramene jsou dva navijáky. Hlavní s tažnou sílou 200 kN a přídavný 100 kN. Oba navijáky mohou pracovat současně.

Hlavní naviják pohánějí dva hydraulické motory, které pracují v závislosti na hmotnosti břemene. Při nízké zátěží je aktivován pouze jeden hydraulický motor a pokud je potřebná vyšší tažná síla je automaticky aktivován druhý motor. Naviják je vybaven hydraulickou brzdou. Je možno s ním pracovat až do úhlu 90° od osy vozidla na obě strany.

Přídavný naviják je rovněž součástí hlavního ramene za hlavním navijákem. Využití tohoto navijáku je při samostatné manipulaci s břemeny menší hmotnosti, nebo v kombinaci s hlavním navijákem při práci s břemeny vyšší hmotnosti, nebo tehdy když je zapotřebí břemeno stabilizovat proti nechtěnému pohybu druhým navijákem.

Tímto navijákem je rovněž možno pracovat až do úhlu 90o od osy vozidla na obě strany. Je vybaven hydraulickou brzdou, kterou pokud to je nutné lze uvolnit. Při práci s přídavným navijákem, nesmí být zvednuté hlavní rameno, či-li tažná síla přídavného navijáku nesmí být podporována zvedáním hlavního ramene.

V přední části vozidla je rovněž hydraulický naviják s tažnou sílou 5 kN . Všechny tři navijáky mají bezdrátové dálkové ovládaní.

Nakládací jeřáb HIAB 800 E – 9

Vozidlo je vybaveno hydraulickým nakládacím jeřábem HIAB 800 E – 9. Ten je umístěn za kabinou a tvoří tak dostatečné protizávaží.

Maximální vyložení jeřábu je 22,4 metrů, na této vzdálenosti uzvedne břemeno o hmotnosti 2 400 kg. Výška zdvihu nad podstavec jeřábu je 25,1 metrů, šířka maximálně vysunutých podpěr je 9 metrů. Při minimálním vyložení 3,7 metru uzvedne 18 tun.

Sdílet