Středa 16. října 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Univerzitu 3. věku se zaměřením na požární ochranu dokončilo 28 studentů

Dne 23.3. 2012 se v Kulturním domě obce Malé Svatoňovice uskutečnilo slavnostní zakončení 7. Ročníku Univerzity 3. věku se zaměřením na Požární ochranu, který vedla Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Kurz zdárně dokončilo 28 studentů, z toho byla většina studentů zastávajících funkcionářské pozice dobrovolných hasičů. Ke smutku všech, bylo předáno osvědčení In Memorian přítelkyni studenta Lubomíra Jirčíka, zemřelého 4.3. 2012,na kterého vzpomínáme.

V kurzu o délce jednoho roku se studenti učili a zdokonalovali své dovednosti se zaměřením na rétoriku, práci na PC, požární represi, ochranu obyvatelstva a mnoho dalšího na Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech, kde se studenti dobrovolně scházeli ve svém volném čase, aby získávali nové vědomosti a schopnosti, které by následně mohli aplikovat v hasičské praxi i životě.

Kromě nově nabytých znalostí by ani v nejmenším nemělo být opomenuto i získávání nových přátelských vztahů, mezi studenty, vyučujícími i lektory z řad studentů, díky jemuž získal tento kurz na daleko vyšší hodnotě pro všechny zúčastněné. Za Fakultu bezpečnostní inženýrství patří veliké díky studentům pro jejich píli, snahu, dovednosti, ale i odhodlání a přátelský přístup.

Text: Jan Smolka
Foto: Tomáš Pinkava a Kamila Kempná

Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK