Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velké cvičení hasičů na hradě Buchlov

V pondělí odpoledne bylo vyhlášeno velké společné cvičení profesionálních a dobrovolných hasičů na hradě Buchlov, při kterém se prověřovala technika a taktika zásahu u požáru.

Dne 26. 6. 2006 v 15:22 hod. bylo vyhlášeno společné cvičení profesionální a dobrovolných hasičů na hradě Buchlov.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště se dvěma cisternami, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Buchlovice, Nedakonice, Polešovice a Kunovice.

Cílem velkého cvičení bylo prověřit možnosti hasičů při zásahu na likvidaci požáru střechy hradu. Bylo třeba najít nejvhodnější řešení nejen na zkrocení samotných plamenů, ale také na nalezení nejvhodnějších cest pro vodní vedení a podporu hasebního zásahu. Jedním z hlavních cílů bylo také prověřit, zda technika dobrovolných hasičů dokáže z cisteren vytlačit vodu na pětatřicet metrů vysokou hradní věž z prvního nádvoří.

Cvičení prověřilo dojezdové časy jednotek hasičů, místa pro odstavení techniky a průjezdnost vozidel hasičů bránou hradu. Hasiči zkoušeli nejen zásah s vlastní přivezenou vodou v cisternách, ale prověřovali také možnost čerpání vody z hradní studny a vyzkoušeli si kyvadlovou dodávku vody z okolních zdrojů. Při cvičení se podařilo i z nejstarší cisterny dobrovolných hasičů vytlačit vodu na střechu hradu a v dostatečném tlaku na hasební zásah.

Samotný hrad, jehož historie sahá do poloviny 13. století, je významnou památkou v regionu. Jeho protipožární ochrana je v popředí zájmu nejen hasičů. Na asi 5.000 metrech čtverečných střech hradu je především pokrývka dřevěného šindele, po kterém by se případný požár šířil velmi rychle. Nejde však jen o střechu hradu, ale i o jeho vybavení a další památky.

Na hradě se podařilo v minulosti vybudovat odstavnou plochu pro vozidla záchranářů, která je hned u vstupní brány. Ta slouží nejen pro hasiče, ale i pro zdravotnickou službu. Je smutné, že i přes zákaz vjezdu si sem odstavují svá vozidla návštěvníci restaurace a blokují tak důležité strategické místo pro řešení skutečných a vážných problémů.

Hrad Buchlov je nařízením hejtmana Zlínského kraje označen jako objekt zvláštního významu, a proto se na něj vztahují zpřísněné požadavky protipožární ochrany. Samotné protipožární zabezpečení hradu je postaveno především na větším množství ručních hasicích přístrojů, které by byly použity do příjezdu hasičů. Hrad je zabezpečen elektrickou požární signalizací, která je však lokální a siréna informuje o požáru pouze v prostoru hradu. O další informovanost by se postaral kastelán, který na hradě bydlí. V minulosti byla snaha o vybudování tzv. suchovodu, tedy nezaplaveného vodního rozvodu pro potřeby hasičů, na který se ale nenašlo dostatek finančních prostředků.

Poslední tak velké společné cvičení s jednotkami sboru dobrovolných hasičů se uskutečnilo na hradě Buchlov před dvaceti lety. Samostatná cvičení profesionálních hasičů a prověrky dostupnosti techniky však probíhají častěji, a také na jiných památkách ve Zlínském kraji.

z historie požárů na Buchlově

Poslední velký požár na hradě Buchlov vypukl dne 9. 8. 1931 v 17:00 hod. Rozsáhlý požár zničil všechny střechy a napáchal obrovské škody. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost jednoho z návštěvníků, který na vyhlídce věže odhodil nedopalek cigarety do trámů střešní konstrukce.

Hasiči měli velké problémy s dodávkou vody na místo požáru. Z historických památek se podařilo zachránit jen ty, které se daly vynést z budov. Proti rozšiřujícímu se požáru nakonec hasiči použili bahno z hradního jezírka, kterým plameny zastavili a zabránili dalším škodám. Požár na Buchlově trval přes pět hodin.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet