Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nový silniční zákon přináší změny

Od 1. července letošího roku nabude účinnosti nový zákon o silničním provozu. Nový předpis přináší rovněž změny, které se týkají jednotek požární ochrany.

Podle §75 zmíněného zákona budou mít příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a vůbec všech jednotek požární ochrany plnou pravomoc v době nepřítomnosti policie usměrňovat provoz na pozemní komunikaci, pokud je to nezbytné pro řešení mimořádné události (dopravní nehoda, únik nebezpečné látky, překážka na silnici apod.).
Pokud účastník silničního provozu v takové situaci neuposlechne pokynů hasiče a na pokyn „Stůj“ vozidlo nezastaví, bude sankcionován pěti body a může mu být udělena bloková pokuta až do výše 2 500 Kč, ve správním řízení může být pokutován od 2 500 do 5 000 Kč.

Hasiči v dnešní době skutečně na silnicích zasahují u nejrůznějších mimořádných událostí – nejčastěji se jedná o dopravní nehody, často likvidujeme také úniky nebezpečných látek, provádíme technické zásahy jako např. odstranění spadlých stromů přes komunikaci apod. Během zásahu je mnohdy nezbytné částečně či zcela silnici uzavřít a regulovat dopravu – bohužel řidiči někdy omezení průjezdnosti nerespektují a vynucují si vjezd přes místo zásahu. Věříme, že s novým silničním zákonem se to zlepší,“ říká náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Václav Muchna.

V roce 2005 zasahovaly jednotky požární ochrany u 20 681 dopravních nehod, což je více než počet zásahů u požárů a zhruba 1/5 z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany.

Zácpy na českých silnicích mnohdy zdržují jednotky požární ochrany, které spěchají na místo mimořádné události. Pomoc přináší nový §41 zákona o silničním provozu.
V okamžiku, kdy kvůli hustotě provozu na dálnici nebo rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru dojde ke vzniku kolony stojících vozidel, budou řidiči povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký nejméně 3 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (tedy i jednotek požární ochrany). Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech a více jízdních pruzích pak budou muset řidiči snížit vzájemný boční odstup v levém a středním jízdním pruhu nebo na středních jízdních pruzích. Při vytváření průjezdného jízdního pruhu mohou řidiči vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel bude vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána.


Vozidla jednotek požární ochrany, která jedou k zásahu a používají přitom zvláštního výstražného světla modré barvy doplněného o zvukové výstražné znamení, se řadí mezi vozidla s právem přednostní jízdy. Řidiči těchto vozidel nemusí dodržovat většinu ustanovení silničního zákona, jsou však povinni dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozili bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Dle silničního zákona musí ostatní řidiči umožnit vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným bezpečný a plynulý průjezd. Pokud je to nutné, musí řidiči zastavit vozidla na takovém místě, aby vozidlům s právem přednostní jízdy nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.

Pokud účastník silničního provozu uslyší vozidla jednotek požární ochrany či uvidí jejich výstražná světla, měl by si uvědomit, že hasiči jedou pomáhat lidem. Proto jedou výrazně rychleji než jiná vozidla, a navíc požární technika váží obvykle mnoho tun, čímž se prodlužuje jejich brzdná dráha a omezuje možnost reagovat na nečekané situace. Je nutno jim uvolnit cestu, aby mohla požární technika bezpečně projet bez zpomalení a změny směru jízdy. Optimální je v klidu zpomalit nebo zastavit na vhodném místě (nejlépe na širokém přehledném úseku silnice.

Pokud se někdo setká se zvláštním výstražným světlem modré barvy na kole (kolečkových bruslích, skateboardu), tak by neměl překážet, jestliže se nachází v nepřehledném úseku silnice, vždy je lepší raději zastavit co nejvíce při kraji vozovky, sestoupit s kola a ustoupit s ním mimo vozovku.

Hasiči jedoucí v houkajícím autě jedou pomáhat lidem ve velké nouzi, a proto se snaží na místo dostat co nejrychleji. Účastníci silničního provozu by proto měli být ohleduplní a uvědomit si, že příště by mohli rychlou pomoc potřebovat zase oni!

Činnost jednotek požární ochrany mnohdy ztěžují špatně zaparkovaná vozidla, kvůli kterým se požární technika jen obtížně dostává k samotnému místu zásahu. Podle silničního zákona musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Řidiči nesmí parkovat na místech určených jako nástupní plocha pro jednotky požární ochrany a parkováním nesmí znemožnit použití požárních hydrantů.

Vozidel jednotek požární ochrany se týkají i další ustanovení silničního zákona:
- Jestliže svítí zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.
- V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je napodobovat.
- Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy mají při čerpání pohonných hmot přednost. Přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.
- Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy.

Kompletní znění nového zákona najdete například na www.novapravidla.cz.

Pokud už se rozhodnete u zásahu řídit dopravní situaci, musíte používat signály používané Policií. Ve fotogalerii najdete některé z nich, které použijete nejčastěji.

Foto 1) Vozidla přijíždějící proti příslušníkovi nebo zezadu musí stát.

Foto 2) Vozidla přijíždějící k příslušníkovi zleva nebo zprava mají volno, chodci smějí přecházet jen před příslušníkemn nikoliv za jeho zády.

Foto 3) Signál „Pozor“ je v podstatě jako oranžová na semaforu, upozorňuje na změnu signálu.

Foto 4) Znamená „Stůj“ pro řidiče přijíždějící k zádům a pravému boku příslušníka a „Volno“ pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku příslušníka odbočující vpravo nebo vlevo, pro řidiče přijíždějící směrem k čelu příslušníka, pokud odbočuje vpravo, a pro chodce přecházející za zády příslušníka.

Pokud budete mít nějaké pochybnosti, myslím, že když se obrátíte na policisty ve svém městě, rádi vám poskytnou vysvětlení či proškolení.
Sdílet