Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Praděd 2006

Sportovní klub při Hasičském zchranném sboru Olomouckého kraje pořádá Velkou cenu v časovce do vrchu Praděd 2006.

Pořadatel:
Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
GŘ – Hasičského záchranného sboru České republiky
Sportovní klub hasiči okresu Bruntál

Termín závodu:
1. 9. 2006

Místo:
Malá Morávka, Hotel Hvězda – Praděd (Jeseníky).

Průběh a pravidla závodu:
Silniční závod – časovka – jednorázový – s intervalovým startem pro jednotlivce. Start 1. závodníka 13:00 hodin, další závodníci po 30 sec. intervalech dle vylosovaného pořadí.

Kategorie:
Hasiči muži – silniční kola:
do 30 let,
do 40 let,
do 50 let, nad 50 let;

Hasiči muži – horská kola:
do 30 let,
do 40 let,
do 50 let,
nad 50 let;

Ženy bez rozdílu věku;

Příchozí.


Podmínky účasti:
Účastníci závodu musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Podání přihlášek:
Do 24. 8. 2006 poštou na adresu:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
P.O.Box 128
Schweitzerova 91
772 11 Olomouc
tel. 950 770 326
mobil 777 17 16 19
E-mail: jiri.moskva@hzsol.cz
Fax: 950 770 008

Do přihlášky (příloha 1.) je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, služební číslo, vysílající složku JPO, PČR, ZZS, klub, kraj, okres.

Prezence:
Pátek 1. 9. 2006 od 10:00 do 12:00 hod. parkoviště u Hotelu Hvězda.

Startovní pořadí:
Podle losování – 29. 8. 2006 ve 14:00 v areálu HZS Olomouckého krajeLosující: Mgr. Jakub Krček, přísedící: oddělení vnitřní kontroly a interního auditu HZS Olomouckého kraje.

Startovní poplatek:
200 Kč při prezenci (v ceně je strava, tričko, propagační materiály)

Diplomy a ceny:
Prvních šest závodníků v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny, první tři v každé kategorii poháry (pouze při osobní účasti při vyhlášení).

Časový program:
1. 9. 2006
12:30 hodin: zahájení soutěže a seznámeni s pravidly před prostorem startu – účastní se všichni soutěžící,
13:00 start soutěžících.
Vyhodnocení závodu v 17:00 u hotelu Figura.

Parametry tratě: Silnice – start (parkoviště Hvězda) – cíl (vysílač Praděd), viz příloha 2.

Ubytování: Zajišťují si účastníci samostatně. www.figura.cz, www.acjes.cz/ubytovani, www.nasehory.cz, http://www.mujes.cz;

Odřeknutí účasti: Do 24. 8. 2006 E-mailem: sport.klub@hzsol.cz , telefon: 777 17 16 19

Zdravotní zajištění: V místě závodu zajistí pořadatel ve spolupráci s Horskou službou Jeseníky.

Bezpečnostní opatření: Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav prostředků, jejich použití, provádění pravidelných kontrol a úkonů, si odpovídá každý závodník samostatně. Za zdravotní stav přihlášeného odpovídá přihlašující organizace nebo přihlašující sám.

Diskvalifikace:
Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací
neuposlechnutí pokynů rozhodčího
nedodržení stanovené trasy
pozdní příjezd ke startu podle pořadí
nedisciplinované chování v chráněné krajinné oblasti

Různé:
-zálohované měření času homologovaným měřícím zařízením
-informace o diskvalifikacích bude zveřejněna u zápisu časů v prostoru vyhlášení výsledků závodu
-výsledky závodu budou zveřejněny na internetové adrese www.pozary.cz a www.hzsol.cz
-orientační mapka (příloha č.2) bude umístěna v prostoru startu
-parkování aut na vyhrazeném parkovišti – Hvězda
-při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,– Kč, protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu
-účastníci nebudou vstupovat v chráněné oblasti mimo zpevněné plochy, komunikace
- teplé pokrývky a oblečení závodníků převezmou v prostoru prezence a převezou před startem do prostoru cíle organizátoři
-v případě, že se do jednotlivých kategorií nepřihlásí více jak deset závodníků, kategorie se ruší a závodníci budou přeřazeni do kategorie nižší
-při jízdě zpět do prostoru vyhlášení výsledků je nutné se zdržovat na pravé krajnici
-strava bude zajištěna v Hotelu Figura

Hlavní činovníci závodu:
Vedoucí technické skupiny: Ing. Věra Pumprlová
Vedoucí organizační skupiny: Ing. Jiří Moskva
Hlavní rozhodčí: Mgr. Jakub Krček
JUDr. Zdeněk Wiesner, v.r.ředitel ÚO Sever a závodu HZS Olomouckého kraje

Kompletní propozice včetně mapy a přihlášky zde …
Pozvánka (PDF)
Sdílet