Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ohnivá trafačka

Při požáru trafostanice byly zraněny dvě osoby a pět osob bylo evakuováno. Výpadek energie zkomplikoval dopravu v Praze.

Ve 12.20 hodin dne 4. 12. 2002 byla jednotka HZS Praha vyslána do Prahy 3, Italské ulice k požáru rozvodny. Po dojezdu na místo ve 12.25 hodin bylo zjištěno, že se jedná o požár trafostanice se značným vývinem kouře. Na místo byly proto povolány další posilové jednotky.

Po provedeném průzkumu a vypnutí přívodu el. energie hasiči likvidovali pomocí CO2 a tlakové vody s pěnou požár kabelů v kolektoru v 2.PP trafostanice 110/22kV. Zplodiny hoření byly z objektu trafostanice odvětrávány pomocí přetlakového ventilátoru. Lokalizace požáru byla hlášena ve 13.06, likvidace pak v 17.39 hodin. K případu bylo přivoláno celkem 28 hasičů.

V průběhu zásahu bylo z důvodu silného zakouření budovy pět zaměstnanců evakuováno, z toho dva (nar.1957 a 1973) byli s podezřením na nadýchání zplodinami hoření odvezeni ZZS k ošetření.

Na základě šetření na místě bylo konstatováno, že příčinou vzniku požáru byla technická závada – zkrat. Škoda byla předběžně vyčíslena na 200 000,–Kč.
Sdílet