Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči se věnují dětem

Hned dvě akce pro předškolní a školní děti připravili na konci měsíce června dobrovolní hasiči z Horního Maršova.

V úterý 27.června 2006 navštívili maršovské hasiče v jejich zbrojnici předškoláci z místní mateřské školy. Děti tak měly možnost důkladně prozkoumat zázemí nutné pro naši práci. Zjistily, k jakým účelům slouží každá místnost zbrojnice, jakou osobní výstrojí jsou hasiči vybaveni i jak probíhá vyhlášení poplachu a výjezd jednotky k události, a to doslova na vlastní oči v bezprostřední blízkosti. Ve vozidlech si dále prohlédly vybavení jednotky a doslova prolezly jejich kabiny, v kterých se cítily jako praví hasiči. Na závěr milé návštěvy si děti vyzkoušely práci hasiče s hadicovým vedením. Vybaveni hasičskou přilbou a oblekem zvládly vodním proudem srazit plastové lahve. Kdyby si stejnou činnost nevyzkoušela i paní učitelka, zůstaly by i suché.
Opět nás potěšil zájem našich nejmenších o naši práci.

Ve středu 28. června proběhl v základní škole v Horním Maršově v rámci branného dne nácvik evakuace žáků. Při té příležitosti členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Horním Maršově provedli instalaci plachty pro skluz v okně III. NP budovy základní školy. Žáci si tak po skupinách mohli vyzkoušet pro ně atraktivní způsob opuštění budovy. Vedle této činnosti mohli žáci opět po skupinách shlédnout videoprogram se záchranářskou tematikou, ukázky vybavení a práce Městské policie a Horské služby včetně vyzkoušení jejich vybavení v praxi. Na závěr branného dne pak byla pro všechny žáky na školním hřišti připravena ukázka společného zásahu při dopravní nehodě. Žáci na vlastní oči a v bezprostřední blízkosti mohli pozorovat práci policistů, hasičů a lékařů při poměrně časté události. Hasiči provedli pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů otevření a rozstříhání vozidla, a tím umožnění přístupu zdravotníků. Ti provedli ošetření zraněné osádky a po vyproštění jejich transport. Policisté zajistili místo nehody a řídili okolní provoz. Pro děti představuje taková akce vítané zpestření konce školního roku, pro nás a ostatní složky možnost nejen pouze prezentovat svou práci. Při nácviku evakuace se totiž můžeme dokonale seznámit a připravit na úskalí skutečného zásahu. Proto je škoda, že automobilový žebřík, který jsme chtěli nasadit do akce také, pro plnění jiných úkolů letos nedorazil. Umožnil by možnost vyzkoušet si v praxi další nácvik evakuace a záchrany. Tak snad příště.

Velké poděkování patří za zapůjčení plachty pro skluz a ukázku vyprošťování Hasičskému záchrannému sboru ze stanice Trutnov, za zajištění sanitního vozidla panu Jindřichu Lippertovi, všem zúčastněným složkám, tedy členům Horské služby z Pece pod Sněžkou, strážníkům Městské policie z Trutnova a z řad našich hasičů všem obětavcům, kteří si na tuto akci museli zajistit volno ze zaměstnání formou výběru dovolené či napracování chybějící doby.

Zdroj: www stránky SDH Horní Maršov
Sdílet