Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Britská pomoc ruským hasičům

Hasiči z britského hrabství West Sussex před časem pomohli svým kolegům, nyní již přátelům z ruského města Kursk.

Děti, na které dolehla pohroma výbuchu jaderné elektrárny Černobyl, navštívili hasičskou stanici Shoreham, na reciproční návštěvu do Ruska se poté vydal velitel sboru West Sussex Chris Holgate. V oblasti Kursku zemře každý rok v průměru 160 lidí, což je obrovské číslo. Mnoho z těchto obětí jsou děti. U hasičů pak velmi špatné vybavení, neumožňující kvalitní provedení zásahu.

Po svém návratu začal Chris Holgate vyvíjet aktivitu, jak by se dalo ruským hasičům z Kursku pomoci. Bylo a je stále potřeba zlepšit požární prevenci a bezpečnost staveb, obnovit hasičské vybavení a postarat se nějakým způsobem o děti, zraněné při požárech. Toto jsou tedy tři hlavní priority, jak lze pomoci kurským hasičům. Co se požárů týče, je také velmi potřeba zlepšit práci s dětmi.
Byl sestaven výukový CD-ROM, který se bude používat v ruských vzdělávacích zařízeních. Chris posléze požádal vedoucí ,,strojní služby,, WSFB Martina Burrella o pomoc při řešení technické otázky, resp. vybavení ruských kolegů.

Martin Burrell se nakonec stal patronem celé akce pomoci hasičům z Kursku. Dokázal opatřit 1000 párů zásahové obuvi, 600 kompletních zásahových obleků, 100 protichemických obleků a 4 zrepasované a kompletně vybavené cisterny Dennis RS. Nezanedbatelná je i finanční pomoc ve výši Ł8000. Když tato pomoc konečně do Kursku dorazila, tak Chris Holgate a další dva hasiči WSFB provedli zaškolení ruských kolegů s Dennisama, vysvětlili správné použití zásahových oděvů atd.

Článek není nejaktuálnějšího data, událost je téměř dva roky stará, to uznávám, ale co na tuto pomoc říkáte?
Sdílet