Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Od roku 2003 hasiči po novom

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Ing. Martina Pada je dnes 10.12. 2002 od 10.30 h až do zajtrajšieho popoludnia, celoslovenská porada riaditeľov krajských a okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Hlavnou témou dnešného rokovania sú ťažiskové úlohy zboru v podmienkach novej organizačnej štruktúry, ktorá začne platiť od 1. januára 2003 po začlenení záchranných brigád civilnej ochrany v Malackách, Žiline a Humennom, ako aj Mestského Hasičského a záchranného zboru hl. mesta SR Bratislavy do Hasičského a záchranného zboru, hlavné úlohy na úseku obranných príprav, krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie na rok 2003, výklad niektorých ustanovení ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a niektorých ustanovení súvisiaceho zákona 387/2002 Z.z. na podmienky HaZZ. Popoludní bude rokovanie pokračovať postupom pri zabezpečovaní základnej a špecializovanej prípravy príslušníkov HaZZ, realizovanej na Strednej škole požiarnej ochrany v Žiline.

Zajtra od 8,00 h bude na programe informácia o fungovaní zboru v nových podmienkach, informácia o použití prostriedkov, získaných z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel za rok 2002, výkon dohľadu nad trhom výrobkov v pôsobnosti HaZZ a informácia o postavení a nových úlohách Požiarno-technického a expertízneho ústavu MV SR v nových podmienkach.
Sdílet