Sobota 7. prosince 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK

Od roku 2003 hasiči po novom

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Ing. Martina Pada je dnes 10.12. 2002 od 10.30 h až do zajtrajšieho popoludnia, celoslovenská porada riaditeľov krajských a okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Hlavnou témou dnešného rokovania sú ťažiskové úlohy zboru v podmienkach novej organizačnej štruktúry, ktorá začne platiť od 1. januára 2003 po začlenení záchranných brigád civilnej ochrany v Malackách, Žiline a Humennom, ako aj Mestského Hasičského a záchranného zboru hl. mesta SR Bratislavy do Hasičského a záchranného zboru, hlavné úlohy na úseku obranných príprav, krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie na rok 2003, výklad niektorých ustanovení ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a niektorých ustanovení súvisiaceho zákona 387/2002 Z.z. na podmienky HaZZ. Popoludní bude rokovanie pokračovať postupom pri zabezpečovaní základnej a špecializovanej prípravy príslušníkov HaZZ, realizovanej na Strednej škole požiarnej ochrany v Žiline.

Zajtra od 8,00 h bude na programe informácia o fungovaní zboru v nových podmienkach, informácia o použití prostriedkov, získaných z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel za rok 2002, výkon dohľadu nad trhom výrobkov v pôsobnosti HaZZ a informácia o postavení a nových úlohách Požiarno-technického a expertízneho ústavu MV SR v nových podmienkach.
Sdílet
Banner eurofire_tubus OK