Pondělí 17. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Cvičení složek IZS – Morava 2012, z cisterny uniklo 37 tisíc litrů nafty

Ve středu 23. května 2012 proběhlo na území tří obcí s rozšířenou působností na severu Olomouckého kraje cvičení složek IZS – Morava 2012. Tématem cvičení byla činnost složek IZS při nehodě s únikem ropných látek a následné rozsáhlé kontaminaci vodního toku řeky Morava.

Vlivem nepozornosti řidiče došlo v časných ranních hodinách k dopravní nehodě soupravy tahače a cisterny s naftou. Řidič sjel se soupravou ze silničního mostu a prorazil plášť jednokomorové cisterny.

Kvůli tomuto nárazu uniklo asi 37 000 litrů lehkého topného oleje do půdy a vodního toku řeky Moravy. Uvnitř kamionu zůstal uvězněný řidič. Nehoda byla zpozorována až po 30 minutách od jejího vzniku.

Uniklý topný olej vytekl do řeky a v okolí cisterny vytvořil laguny, které se vsakují do louky a břehů kolem vodního toku. Komunikace byla při prvotních záchranných pracích neprůjezdná, v rámci následných likvidačních prací a šetření nehody reguluje silniční provoz Policie ČR.


Cvičení organizoval Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s Povodím Moravy s.p., Krajským ředitelství policie Olomouckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje.

Cvičení navázalo na cvičení orgánů krizového řízení při koordinaci záchranných a likvidačních prací v úrovni Olomouckého kraje, Města Šumperk, Města Zábřeh, Města Mohlenice a Povodí Moravy s.p..


Cílem cvičení bylo prakticky procvičit postup složek IZS a správce povodí při společném zásahu u dopravní nehody s likvidací rozsáhlého úniku ropných látek.

Cvičení se účastnilo kolem stovky cvičících hasičů, policistů a záchranářů.

Sdílet
Banner Agrotec 970x150 OK