Pondělí 17. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK

Víte co je invakuace? Přes pět set lidí se cvičně uzavřelo uvnitř školní budovy v Praze

Více jak pět set dětí, učitelé, hasiči, policisté a pracovníci Českého červeného kříže se v pátek 25. května 2012 v pražské základní škole Mikulova museli uzavřít uvnitř školní budovy, aby se ochránili před nebezpečím v okolí školy.

Zcela unikátní a první cvičení tohoto druhu mělo za cíl vyzkoušet součinnost složek integrovaného záchranného systému v případě nutnosti několika denního ubytování žáků ve škole, ale i vyzkoušet si evakuaci žáků uvnitř školy.

Cvičení – invakuace za asistence hasičů

„Invakuace – jedná se o inversní evakuaci, tedy situaci, kdy nebezpečí nehrozí uvnitř budovy, ale naopak v jejím okolí a je nebezpečné žáky pustit ze školy.

Učitelé, žáci i záchranáři se této situaci musí přizpůsobit a zajistit dětem nouzové ubytování ve škole,“ dodal Richard Smejkal, velitel humanitární jednotky Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.

Nácvik přenocování v tělocvičně

Během cvičení došlo také k dalším plánovaným událostem, jako je ztráta dvou žáků, kdy si jejich spolužáci vyzkoušeli s policisty sestavit popis, byla zřízena informační linka pro kontakt rodičů se školou, ošetřovna i psychologické pracoviště.

V tělocvičně školy byly připraveny lehátka na přenocování dětí. Ve sborovně školy pracoval štáb, který se staral o průběh nasimulované mimořádné události.

Učitelé školy využili zajímavého cvičení a probrali s dětmi témata z oblasti ochrany obyvatelstva, evakuace, ale také působnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Nácvik ukrytí ve třídě

„Cvičení bylo v tomto ohledu opravdu ojedinělé. Samotná evakuace hrála v tomto případě pouze pozadí připraveného scénáře, jehož hlavním cílem bylo prověřit činnosti spojené s dosud v českém prostředí neznámou invakuací.

Mohu říci, že se cvičení z našeho pohledu povedlo, splnilo předem stanovené cíle a bylo tak přínosem pro všechny zúčastněné složky i vedení školy. Věřím, že se nastavené a prověřené postupy stanou do budoucna výchozím bodem dalších navazujících procesů, “ dodal Pavel Krčílek, vedoucí oddělení krizového řízení ÚMČ Praha 11.

Jednání štábu cvičení

Rozsáhlé cvičení proběhlo v součinnosti Českého červeného kříže, oddělení krizového řízení Úřadu městské části pro Praha 11, Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy, Policie České republiky, zdravotnické záchranné služby, Městské policie Praha, dobrovolných hasičů hl.m. Prahy a vedení základní školy Mikulova Praha.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK