Pátek 21. unora 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Hagemann OK

Výcvik s leteckou hasičskou službou na letišti Boršicích

Letecká hasičská služba je systém, prostřednictvím něhož Ministerstvo zemědělství ČR, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a s využitím letadel Letecké služby Policie ČR a soukromých provozovatelů letecké techniky zabezpečuje hlídkovou a hasební činnost v lesích ve správě státního podniku Lesy ČR a většiny soukromých vlastníků.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, pravidelně organizuje výcvik hasičů s leteckou hasičskou službou. Poslední výcvik proběhl na konci měsíce května na letišti v Boršicích za účasti jak profesionálních, tak i předurčených dobrovolných hasičů.

Účelem výcviku bylo seznámení se s technikou (letadlo Z 137 T AGRO TURBO), bezpečností práce při pohybu kolem letadla, komunikací s pilotem a technikem letadla při plnění a nácvikem vlastního plnění.

Letecké hašení je využíváno především v případech, kdy lze jen omezeně použít standardní postupy zdolávání lesních požárů. Včasná aplikace hasební látky leteckou technikou, i když v nedostatečné intenzitě, značně zkrátí dobu nutnou k omezení a vlastní likvidaci lesního požáru.

Výcviku se zúčastnily jednotka HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště a JSDHO Nedakonice, Buchlovice, Boršice, Velehrad.

Text a foto: plk Ing. Zdeněk Otrusina

Sdílet
Banner Kobit THZ 970*150 OK