Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

120 let radotínských hasičů

Sbor Dobrovolných hasičů v Radotíně byl založen v roce 1886 na popud obecního zastupitelstva.

Příslušná žádost o povolení ustavení se sboru byla podána Českému okresnímu hejtmanství na Smíchově dne 23. února téhož roku. Ustavující valná hromada byla svolána na den 28. 2. 1886. Bylo na ní přítomno 58 členů, z nichž 19 se přihlásilo za činné. Byly přečteny stanovy, vydané Zemskou hasičskou jednotou pro sbory hasičské v království českém, jakož i sestavený řád domácí a tyto pak byly schváleny.
Volby byly provedeny lístky a zvoleni byli funkcionáři:

- starostou sboru pan Antonín Říha, rolník
- velitelem sboru pan Václav Drchota
- jednatelem sboru pan Josef Regemerel, mlynář
- pokladníkem sboru pan František Ejem, rolník
- zbrojmistrem sboru pan Jan Jelínek, mistr tesařský
- revizory účtů pan Václav Šmíd, řídící učitel a pan František Fleischmann, přednosta železniční stanice.

Ihned po založení se sbor zúčastnil prvého požáru, a to na Baních. Tři roky po založení obecní zastupitelstvo věnovalo na vyzbrojení a potřeby sboru 367 zlatých. Původně se sbor přihlásil do župy Praha a později při založení župy Kazín přešel do svazku této župy.

Kronika dále říká, že 10. 4. 1894 vyhořely tři domky č.p. 16, 17, 18 v Bembousku, které kryty došky shořely až do základů. Oheň byl přenesen z jednoho domku na druhý, takže pohotovost místního i sborů okolních při všem úsilí ukázala se marnou a postiženým občanům byly zachráněny s velkou odvahou pouze nejnutnější osobní svršky. V témže roce dostává sbor nově postavenou zbrojnici a o dva roky později též nově postavené leziště o dvou patrech.

V roce 1920 je ustaven samostatný samaritský odbor. O dva roky později, v roce 1922, dochází ke skutečně významné události, kdy jako první na okrese byla zakoupena motorová stříkačka, která byla slavnostně vyzkoušena starostou obce panem Ferdinandem Svobodou a předána sboru.

Velký požár vypukl v obci v roce 1924, kdy hořela dvoumlatová stodola Václava Drchoty – prvního velitele sboru – a požárem byla zničena celá žňová úroda. Tehdy měl sbor pohotovost a hlídky po celý týden, neboť uskladněná pšenice ve velké vrstvě denně vybuchovala v plamen a ohrožovala i další objekty.

V průběhu druhé světové války jsou členové sboru stále aktivní a to i v odbojové činnosti. Starosta sboru – Jaroslav Brázda – jako zaměstnanec výzbrojny PO opatřil v roce 1945 sboru novou stříkačku AS 16 Klöckner, která je dosud součástí výzbroje a byla chloubou sboru do doby, než dostal automobilovou cisternu RTH.

Přichází rok 1946, kdy sbor oslavuje své 60. trvání a zároveň si dává perspektivu pro vybudování vlastní požární zbrojnice, protože dosavadní skladiště u přívozu, kde je dnes prádelna, nevyhovovalo. Pan Drahota dává k dispozici stodolu v dnešním objektu zbrojnice – Náměstí Osvoboditelů 5, a tak se začíná s výstavbou první garáže v roce 1947. Je to ta místnost, kde je dnes vstup do objektu zbrojnice a sociální zařízení. Následuje téměř dvacet let dobrovolné brigádnické práce, jejímž výsledkem je lezecká věž, dnešních pět garáží, kulturní místnost, kde dnes je služební místnost, dvě bytové jednotky a úprava dvora a výjezdových cest.

V roce 1970 došlo v objektu sboru ke zřízení stanice profesionálních hasičů (okresní veřejný požární útvar Praha – Západ ), a tím započala dlouholetá symbióza profesionálních a dobrovolných hasičů. V roce 1974 pak útvar přešel pod působnost Požárního útvaru NVP jako stanice číslo 8.

V posledních několika letech sbor značně zintenzivnil svou činnost. Přicházejí mladí členové, stabilizuje se kádr zásahové jednotky a postupně přichází lepší technika. V současné době vlastní jednotka techniku LIAZ K 24, Škodu 706 RTHP CAS 16, AVII DVS 12, velitelský vůz Ladu Nivu, několik čerpadel, motorovou pilu, člun motorový, 7 ks dýchací techniky, 9 ks přenosných vysílaček, 4 ks stacionárních vysílaček – to vše pro 2 výjezdová družstva. V průběhu září 2006 se po mnoha letech dočkají a díky výstavbě nové stanice HZS jim profesionálové uvolní jejich objekt, který budou opět moci využívat v plné míře.

Přijďte oslavit radotínské výročí dne 9. září 2006. Součástí oslav bude i slavnostní otevření nové stanice č. 8 HZS Praha v Radotíně. 

Kde se bude slavit – mapa.
Sdílet