Pátek 17. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kombinovaný hasicí kontejner z Olomouce vozí prášek, plyn, pěnu i Cobru

V červnu loňského roku jsme vám přinesli článek o předání speciálního hasicího kontejneru HZS Olomouckého kraje. Byl pořízen z příspěvku Statutárního města Olomouc ve výši 4,8 milionu korun. Dnes si ho představíme podrobněji.

Speciální kontejner je vzhledem k „obsahu“ využíván u různého spektra složitějších zásahů. Kontejner od THT Polička je vysílán k požárům trafostanic, energocenter, kolejových vozidel a dalších, kde je nutné použít speciální hasební látky.

Hasicí technologie

Plyn je v kontejneru zastoupen dvěma sestavami navzájem propojených tlakových lahví. Celkem ho je 900 kg. Na každé sestavě (tedy na každé straně kontejneru) je připojena 50m tlaková hadice na navijáku, zakončená uzavíratelnou proudnicí. Celkový výkon je 90–100 kg/min CO2 pro obě proudnice, konstrukční řešení tlakových hadic a proudnic umožňuje prodloužení o dalších 50 m při stejném výstupním výkonu.

Prášku pro třídu požáru A, B, a C najdeme v kontejneru 250 kg. Jeho aplikace probíhá přes 40m hadicí na navijáku s pevně připojenou uzavíratelnou proudnicí. Práškové hasicí zařízení je uloženo vpravo. Obsah prášku v kontejneru doplňuje i několik přenosných či pojízdných hasicích přístrojů, uložených vlevo.

Pojmenování technologii One Seven přinesl fakt, že se z jedné kapky vody utvoří sedm identických kapek pěny.

Vzduchopěnová hasicí technologie One Seven, která je v kontejneru rovněž zabudována, je tvořena především agregátem pro výrobu těžké pěny. Toto specifické zařízení je možno použít pro požáry hořlavých látek typu A (hořlavé pevné látky) nebo B (hořlavé kapaliny a plyny) podle druhu použitého pěnidla. Výrobce uvádí, že při použití systému One Seven se účinnost vody zvyšuje až na 80 %. Agregát je uložen na pravé straně kontejneru.

CCS COBRA je nástroj pro prorážení a řezání ve všech typech materiálů. Řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit.

Systém Cobra byl do kontejneru zabudován z příspěvku formy Unex. Zařízení umožňuje provádět řezání a hašení pomocí abraziva a unášeného proudem vody pod vysokým tlakem. Je ho možné využít pro hašení v uzavřených prostorech, technologických kanálech a dalších nepřístupných místech.

Cobra může být použita například pro řezání ropných nádrží, plynových potrubí, letadel a podobně. Ovládací prvky a proudnice jsou v kontejneru přístupné zadní, nahoru vyklápěnou stěnou.

Ostatní výbava

Kontejner ja samozřejmě vybaven také základními prostředky pro vedení zásahu a zvýšení jakési míry soběstačnosti. Najdeme zde tedy elektrocentrálu na výsuvném platu, osvětlovací balón, svítilny, ale i reflexní ochranné oděvy a dýchací techniku.

Sdílet