Sobota 26. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Eurofire termokamera

Pietní vzpomínka na lidické hasiče k 70. výročí vyhlazení obce

V neděli 10. června 2012 jsme si připomenuli 70. výročí vyhlazení obce Lidice. K tomuto výročí je vhodné vzpomenou i hasičů. Činorodý býval sbor lidických dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů sdružoval mnoho obyvatel obce. Působili v něm nejenom dospělí muži, ale i dospívající mládež a děti.

Zejména v posledních letech před okupací se díky tehdejšímu jeho veliteli Václavu Hanfovi podařilo do jejich akcí zapojit i dívky, které se staly platnými členkami sboru. Horník Václav Hanf dovedl kolem sebe soustředit mládež a vychovávat budoucí členy hasičského sboru. S hasičskou drobotinou vyrážel na zápolení hasičských sborů do okolních vsí.

Lidičtí dobrovolní hasiči občas vyjížděli i do okolních vesnic, hlavně do Cvrčovic a Dolan, kde existovaly podobně silné hasičské sbory a společně organizovali hasičská cvičení.

Na ně s dospělými jezdívaly na žebřiňácích i lidické děti, které si tuto zábavu nikdy nenechaly uniknout. Mnozí z lidických hasičů se angažovali i jako herci ochotnického divadla. V Lidicích bylo v době války 16 hasičů.

Lidice lehly popelem na prahu léta. Jako obec měly zaniknout. To by, samo o sobě, až tak zvláštní nebylo, zaniklých obcí je i u nás povícero, jenže Lidice, jak známo, byly vyhlazeny. Ze samé podstaty tohoto brutálního činu tedy vyplynulo, že z dějin obce do roku 1942 se nemělo dochovat NIC.

Vzhledem k příslovečné nacistické důkladnosti se to vlastně podařilo. Shodou náhod, doslova zázrakem, však přece jen zkáze unikla hasičská stříkačka z doby založení SDH Lidice roku 1904.

Hasičská stříkačka s ručním a alternativním pohonem pomocí stabilního motoru MARS byla vyrobena v roce 1902 a motorem doplněna v roce 1926 továrnou R. A. SMÉKAL na Smíchově v Praze. Stříkačka se zachovala díky tomu, že osudný týden, kdy došlo k masakru obyvatel a vyhlazení obce Lidic, byla zapůjčena do sousední obce Dolany, tudíž v Lidicích nebyla.

V první polovině roku 2005 byla v Letohradě zrestaurována, doplněna o chybějící díly a součásti a od 25. 10. 2005 umístěna přímo do expozice v Lidicích. Hasičská stříkačka patří k nejhodnotnějším sbírkovým předmětům Památníku Lidice.

Je zadokumentováno několik případů, kdy hasiči z okolních obcí jeli na pomoc hořícím Lidicím v osudný den roku 1942, avšak byli vrácení zpět. Mnohé hasičské sbory v roce 1945 darovaly peníze na obnovu vypálených obcí Lidice a Ležáky. Do roku 1989 býval památník v Lidicích častým místem návštěv hasičů při poznávacích výletech.

Zdroj: čerpáno z internetu

David Dvořáček, DiS.

Sdílet
Banner scott OK