Sobota 19. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK

Sbor dobrovolných hasičů Svinary oslavil výročí 130 let od svého založení

Dne 23. června 2012 se v Hradci Králové městské části Svinary konaly oslavy 130 let od založení místního hasičského sboru, které byly spojeny s dětským dnem.

Oslavy samotné začaly v devět hodin ráno dětskými soutěžemi, jenž trvaly celé dopoledne a statickou ukázkou požární techniky, přičemž vytavena byla původní technika sboru PPS8 (současně v soukromém vlastnictví), současná technika sboru – motorový člun, DA 8 a CAS 20 T 815 Terrno.

K vidění byl rovněž PHA na podvozku MAN HZSp Čepro Cerekvice, CAS 24 Praga JSDH města Hradec Králové – Malšova Lhota, CAS 32 T 815 JSDH města Hradec Králové – Plácky a TA 4 T 815 HZS Královéhradeckého kraje (CPS Hradec Králové).

V průběhu oslav jednotka Sboru dobrovolných hasičů Svinary provedla ukázku hašení rostlinných olejů, vyproštění osoby z havarovaného vozidla bez použití hydraulického vyprošťovacího zařízení, vyproštění osoby z havarovaného vozidla s použitím hydraulického vyprošťovacího zařízení (zapůjčeno pro tento účel od HZS) a dále ukázku hašení hořících vozidel.

Výše uvedené ukázky byly provedeny členy jednotky a měly za úkol představit práci naší jednotky široké veřejnosti.

V souvislosti s výše uvedenou významnou událostí byla vzpomenuta i historie sboru, se kterou se veřejnost mohla seznámit na místě konání akce na vyvěšených prezentačních tabulích.


Pro čtenáře webu zmiňujeme několik historických milníků sboru:


1882

Ve Lhotě Malšové vypukl 28. června 1882 ve stavení č.p. 8 Fr.Hemelíkovi patřící oheň, který jsa podporován panujícím vichrem strašně se rozšířil a 17 usedlostí zničil. Pouze čtyři čísla byla u spolku našeho pojištěn, a tak utrpěl spolek nás poměrně k stavšímu se neštěstí malou škodu v okrouhlé částce 2.385 rakouských zlatých.

K požáru tak velkému přispěly s největší rychlostí ku pomoci hasičské sbory z Librantic a Nepasic. Zvláštní zaznamenání a uznání zasluhuje paní Marie Smotlachová, choť pana starosty ze Svinar, která se svými koňmi osobně přivezla librantickou stříkačku až na místo požáru.

To jsou první zápisy z pamětní knihy hasičského sboru ve Svinarech,který vznikl dne 28. září 1882, kdy byly svolána ustavující schůze tohoto sboru.


1883

V roce 1883 obdržel sbor výzbroj a výstroj na tehdejší dobu nejmodernější. Celková činnost sboru byla na tehdejší poměry na vysoké úrovni. Účastnil se především hašení požárů, kterých bylo za deset let dvacet šest.


11. října 1884 požár v Blešně, č.p. 5 a 6.

Když požár byl již téměř uhašen, odebraly se okolní sbory k domovu. My však pracovali ještě asi půl druhé hodiny. Byli jsme však nuceni v práci ustati, jelikož nám z občanů blešenských nikdo více nepomáhal.

Požádal jsem o koně, kteří by nám stroj domů dopravili. Když však nám žádné nepůjčili, byl jsem nucen po pětihodinovém namáhání s umdleným mužstvem stroj v noci k domovu sám vézti. Litovati dlužno, že v tak mohutné obci, jako jest Blešno, v níž se nejméně 15 párů koní nachází, nebylo nám lze přípřeže ke zpáteční dopravě stroje dostati. Zúčastnilo se 23 členů.


1909

17. července 1909 byl založen ženský hasičský odbor, který měl devět členek.


1911

V roce 1911 byl založen hasičský dorost ve věku od 14 do 18 let.


1914

Dne 26. července 1914 vypukla I. světová válka, která zasáhla i činnosti hasičských sborů. Mladí členové byli povoláni na vojnu, sbory prořídly a jejich činnost se omezila jen na nejnutnější hašení požárů. Zastavil se i vývoj požární techniky.

Po skončení války se nevrátilo do Svinar čtrnáct občanů, kteří padli, z toho bylo dvanáct členů hasičského sboru.


1919

Sbor v plném počtu vstoupil do tvořící se Národní obrany s posláním hájit vlast.


1923

Rokem 1923 začíná nová, poválečná éra sboru. Sbor byl doplněn novým členstvem a jeho činnost se začala rozvíjet.


1932

Blížil se rok 1932, rok 50letého trvání sboru. Počátkem roku bylo usneseno, že bude uspořádán sjezd k důstojné oslavě tak významného jubilea. Byla dána do pořádku výstroj a výzbroj, prováděla se pravidelně cvičení. Sjezd byl uskutečněn v červenci 1932.


1939

Vznik Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 ovlivnil i hasičstvo. Byly zrušeny župy a vytvořeny okresní hasičské jednoty. Sbor obce Svinar byl začleněn do OHJ č. 47 královéhradecké.


1941

6. února 1941 bylo navrženo založit Fond na zakoupení nové motorové stříkačky.


1942

18. ledna 1942 byla schválena koupě motorové stříkačky svépomocí.Po jednáních se zástupcem a po návštěvě v továrně firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě byla stříkačka od této firmy zakoupena za 22.000,–Kč.

Financována byla prostřednictvím sbírky, provedené mezi občany ( Tato sbírka za dvě neděle vynesla 18.000,–Kč u místních občanů a 10.000,–Kč u hradeckých občanů, kteří měli na katastru obce rekreační chaty.

Za zbývající peníze byly koupeny hadice „B“ a „C“ a doplňující příslušenství výzbroje. Přispělo 97 % občanů obce.) 10. září byl zástupcem firmy Strátílek předán stroj typu PS 8 na podvozku.


1945 – současnost

Po druhé světové válce přišla nová éra rozvoje sboru. Tento byl postupně dovybaven modernější zásahovou technikou a v sedmdesátých letech 20. století byla z části s přispěním obce a z velké části svépomocí postavena budova hasičské zbrojnice v níž sbor sídlí dodnes.


V současné době je jednotka Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech zřizována a financována Statutárním městem Hradec Králové a je zařazena do kategorie JPO III. Jednotka je odborně způsobilá a vybavená k velké škále zásahů, jak na území města Hradec Králové tak i mimo něj.

Jednotka disponuje technikou CAS20/4000/40-S2R T 815 Terrno. Tento automobil byl zakoupen zřizovatelem jednotky a spolufinancován Královéhradeckým krajem a Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru. Jednotce byl předán dne 25.8.2011.

Dále jednotka disponuje automobilem DA8 L1Z A.31, požární stříkačkou PS8, motorovým člunem MARINE, dvěma řetězovými pilami Husquarna, rozbrušovacím agregátem, elektrocentráloami, plovoucím a kalovými čerpadly a mnohým, dalším moderním a současným trendům odpovídajícím vybavením, jímž byla jednotka postupně svým zřizovatelem vybavována až do současného podoby.

Jednotka vyjíždí ročně v průměru k 30 – 50 mimořádným událostem především na území Statutárního města Hradec Králové.

Členové jednotky tak i nadále zachovávají ideál bezzištné pomoci bližnímu ve chvílích nejtěžších, jež vedl občany Svinar před 130 lety k založení Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech.

Robert Špaček, velitel jednotky
www.sdh-svinary.webnode.cz

Sdílet
Banner Stimax.cz 970