Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči likvidovali únik kyseliny

K úniku kyseliny chlorovodíkové vyjížděli dnes (15. srpna 2006) hasiči do areálu Teplárny Brno v ulici Špitálka. Událost byla operačnímu středisku HZS ohlášena v 9:23 hodin a na místě zasahovaly čtyři jednotky profesionálních hasičů.

Dosud přesně nezjištěné množství kyseliny chlorovodíkové v jednatřiceti­procentní koncentraci uniklo při jejím přečerpávání z vagonové cisterny do prostoru u železniční vlečky. Kyselinu z vagonové cisterny stáčeli pracovníci firmy, která má pronajatu část areálu teplárny. Výpary kyseliny částečně pronikly také do sousední haly. Protože kyselina chlorovodíková patří mezi žíravé kapaliny s leptavými účinky na kůži a sliznice, hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích a v ohroženém prostoru v protichemických přetlakových oblecích. K rozředění koncentrace kyseliny a srážení jejích výparů zkrápěli prostor dvěma vodními proudy. Současně utěsnili všechny vpusti do záchytných jímek i kanalizace. K odvětrání haly nasadili přetlakovou ventilaci a pomocí vápenného hydrátu bránili rozšíření látky do okolí.

K neutralizaci kyseliny v prostoru železniční vlečky hasiči spotřebovali celkem tři tuny materiálů – z toho dvě tuny vápenného hydrátu a jednu tunu uhličitanu sodného. Protože část výparů kyseliny při změně větru začala unikat mimo areál teplárny, bylo nutné uzavřít část ulice Špitálka. Obyvatelé domů v okolí ohroženi nebyli, protože do obytné zástavby se výpary nerozšířily. Úniku kyseliny do kanalizace se podařilo zabránit. Při úniku kyseliny byli zraněni dva lidé. Jedním byl pracovník firmy, která kyselinu stáčela. Muž se nadýchal výparů chemikálie, po vyšetření lékařem na místě ale převoz do nemocnice k dalšímu vyšetření odmítl. Do nemocnice ale zdravotníci převezli pracovníka teplárny – dobrovolného hasiče, kterého kyselina potřísnila na rukou a způsobila mu poleptání kůže. O události a průběhu záchranných prací byl informován odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.

Po neutralizaci kyseliny v celém prostoru železniční vlečky hasiči ve 12:52 hodin zásah ukončili. K likvidaci použitých neutralizačních látek byla povolána odborná sanační firma.
Sdílet