Úterý 6. prosince 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy 130 let založení SDH v Dolních Loučkách trvaly celý víkend

Oslavy založení 130 let SDH Dolní Loučky probíhaly o víkendu 13–15. 7. 2012. V pátek 13. 7. ve večerních hodinách proběhlo posezení pro veřejnost na hasičské zahradě.

V sobotu 14. 7. byl položen věnec u pomníku padlých za druhé světové války.


Dolní Loučky je středně velká vesnice na severozápadní hranici okresu Brno-venkov, na západní hranici Jihomoravského kraje, do 31. 12. 2004 však patřila do okresu Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Dolní Loučky se nacházejí na úpatí Českomoravské vrchoviny.

Stálý počet obyvatel je asi 1150. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1236. Obec se dále dělí na dvě části, konkrétně to jsou: Dolní Loučky a Střemchoví.


Následovala slavnostní valná hromada v zaplněné Sokolovně. V úvodu schůze přednesl starosta sboru br. Milan Sojka zprávu o historii a současnosti sboru. Starosta Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou br. Luboš Zeman spolu se členem výkonného výboru br. Jiřím Klusákem předali ocenění členům sboru za aktivní činnost.

Udělovaly se věrnostní stužky i záslužné medaile. Od OSH Žďár nad Sázavou obdržel sbor „medaili sv. Floriána“. Nejvyšší vyznamenání však bude slavnostně uděleno v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi až na podzim – a to titul „Zasloužilý hasič“ bývalému veliteli a zasloužilému hasičskému funkcionáři br. Františku Bukalovi.

Mezi vzácné hosty patřil i družební dobrovolných sbor hasičů z německého Schmollnu a hasiči ze Seninky a Nedvědice. Dále krátce promluvil starosta okrsku Velká Bíteš br. Ludvík Zavřel. S gratulací se dostavil i starosta obce Ladislav Tichý.

Hlavním dnem oslav byla neděle 15. 7. Dopoledne si zájemci mohli prohlédnout výstavku o historii sboru, prezentovanou historickými fotografiemi, která byla nainstalována v hasičském domě.

Po obědě za pěkného slunného počasí začaly přicházet delegace z jednotlivých hasičských sborů, aby se zúčastnily odpoledního programu oslav. Slavnostní průvod prošel obcí za vedení sv. Floriána a vlajkové čety. Na hasičském cvičišti byl pro diváky připraven bohatý program, ve kterém se střídaly akční ukázky hasičských jednotek a soutěžních družstev.

Lidé si zde mohli osahat techniku místní jednotky i techniku dalších sborů, např. CAS 24 MB Unimog SDH Veverská Bitýška; DA 8 Avia Furgon SDH Heroltice; DA 8 Avia SDH Štěpánovice; DA 8 Avia 30 SDH Čebín; mobilní chemická laboratoř VEA IVECO Daily Školící středisko HZS JmK Tišnov; DA 8 IVECO Daily SDH Tišnov; DA 8 Volkswagen SDH Rojetín; DA 8 Volkswagen SDH Kuřimské Jestřebí; DA 8 Volkswagen Hrušovany u Brna, ale i vozidla zdravotnické záchranné služby MB.

Slavnostní program obohatily i ukázky historické techniky, se kterou přijely sbory z okolí, např. čtyřkolová zápřahová stříkačka z r. 1879 od firmy Hiller a vdova SDH Čebín a ruční čtyřkolová stříkačka z r. 1899 od firmy Hiller SDH Štěpánovice; historické vozidlo Škoda 125 z r. 1927 SDH Hrušovany u Brna.

Návštěvnici mohli vidět zásah dobrovolných hasičů z Velké Bíteše s CAS 20 Man TGM při simulované dopravní nehodě osobního vozidla. Hasiči pomocí hydraulické vyprošťovací soupravy odstranili střešní konstrukci vozidla a společně se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje vyprostili dvě zraněné osoby z vraku vozidla.

SDH Nedvědice s CAS 32 Tatra 815 společně s místní jednotkou předvedli hašení hořícího automobilu. Hrála dechová hudba Podhorácká kapela a nechybělo ani občerstvení. Celý průběh slavnostního odpoledne sledoval velký počet místních občanů.


Něco málo z historie

1. 3. 1879 nastoupil na školu v Dolních Loučkách nový učitel z Hranic na Moravě Matěj Bořil, který byl nadšeným a neúnavným propagátorem hasičského hnutí. Od počátku svého působení v obci přesvědčoval obecní zastupitelstvo i občany o nutnosti založení hasičského sboru.

Jeho snaha trvala 3 roky, ale výsledek se dostavil. Do hasičského sboru se přihlásilo 31 občanů. 1. 8. 1882 svolal starosta František Borek občany, kteří se přihlásili k připravovanému sboru, i další občany a obecní zastupitelstvo do hostince Bedřicha Trantírka s cílem založení Sboru dobrovolných hasičů v Dolních Loučkách.

Po projednání úkolů, povinností sboru a stanov, bylo založení sboru schváleno. Návrh stanov s žádostí o jejich schválení a povolení činnosti byl zaslán c. k. zemskému místodržitelství v Brně. To schválilo založení sboru a jeho stanov dne 21. 9. 1882 s názvem „Tělocvičný hasičský sbor v Dolních Loučkách“.

V pozdější době byl název změněn na Sbor dobrovolných hasičů. Zakládající členové byli: František Borek; Matěj Bořil; František Břoušek; Tomáš Bukal; Josef Burian; Ludvík Buršík; František Darmopil; František Dobeš; Josef Dvořáček; Jan Habrovec; Josef Habrovec; Antonín Jobánek; Josef Jobánek; Karel Jobánek; Ludvík Jurák; Antonín Klusák; Antonín Konečný; Josef Koráb; Jan Kroužil; Karel Kvasnica; Antonín Lisý; František Mrhač; František Patloka; Václav Podborský; Václav Rašovský; Jan Růžička; Osvald Šebek; Bedřich Trantírek; Josef Vrzal; František Zelinka; Josef Zelinka.

Po ustavení SDH byl ten den zvolen také první výbor: starosta Bedřich Trantírek; náměstek starosty Jan Habrovec; jednatel Matěj Bořil; náčelník Josef Dvořáček; naddůstojníci Václav Rašovský a Josef Zelinka; četaři Tomáš Bukal a Josef Vrzal; zbrojíř: Antonín Jobánek; pokladník byl také zvolen Bedřich Trantírek; revizoři účtů Jan Růžička a Osvald Šebek.

Ještě před založením Sboru koupilo obecní zastupitelstvo v r. 1881 od hasičů z Drásova starší čtyřkolovou stříkačku, do které se musela nalévat voda z kbelíků. Od brněnské firmy Hiller byla koupena další ruční stříkačka, 200 m hadic a 3 žebře. Sbor patřil do I. župy Tišnovské „Oharkovy“ 8 okrsek.

V r. 1936 měl 30 členů. V r. 1938 koupil Sbor od firmy Jan Chotěbor, motorové požární stříkačky, hadice a výzbroje, Brno motorovou stříkačku. Tuto stříkačku jako funkční má SDH dodnes (kompletní rekonstrukce proběhla v letech 2011–2012). Od r. 1940 patřil sbor pod Okresní hasičskou jednotu č. 25, VIII. okrsek. Sbor měl 25 členů.

V padesátých letech získal Sbor od okresu Tišnov automobil pro přepravu nemocných. V roce 1960 získal SDH darem od Jáchymovských dolů Dolní Rožínka skříňovou ASC 16 na podvozku Praga RN. V počátcích SDH byla požární technika uložena provizorně v hasičské „šupně“ a pak v hasičském skladišti.

Toto uložení však bylo nevyhovující, a proto hasiči zahájili v r. 1950 stavbu nové hasičské zbrojnice. 24. 6. 1951 byl slavnostně otevřen Hasičský dům se dvěma prostornými garážemi pro uložení požární techniky. Největším požárem v obci byl požár dne 9. 8. 1911, při kterém vyhořelo 12 stavení, 11 stodol a 12 chlévů.

Po roce 1945 a zejména po uvedení do provozu železnice Brno – Havlíčkův Brod přes Křižanov počet požárů v tomto regionu značně stoupl. Jedná se hlavně o lesní požáry v blízkosti železnice.


Sbor pořádá každoročně v měsíci únoru zimní soutěž požárních družstev pod názvem „Dolnoloučská zima“, letos proběhl již 33 ročník.

Jednotka SDH obce je zařazena v integrovaném záchranném systému okresu Brno-venkov jako JPO III s výjezdem do 10 minut. Vyjíždějí k mnoha různým událostem.

Disponuje dvěmi zásahovými vozidly CAS 32 Tatra 148 r.v. 1975 rok pořízení: 25. 1. 1983 a DA 12 Avie A31 r.v. 1985 rok pořízení: 21. 8. 1985. Pro plnění úkolů z toho vyplývajících je tvořena 14 členy, kteří jsou plně vybaveny potřebnou výzbrojí a výstrojí.

Sbor má družební partnerství s německými hasiči ze Schmollnu.

Nejvyšší hasičské vyznamenání titul „Zasloužilý hasič“ byl za dlouholetou aktivní činnost udělen členům: 20. 2. 1990 Antonínu Mrhači, *6. 6. 1905 – †1994; 13. 5. 1992 Jaroslavu Vrzalovi, *21. 2. 1918 – †2000; 4. 5. 1995 Jaroslavu Dozbabovi, *23. 3. 1920 – †2001; 2. 5. 1997 Miroslavu Jobánkovi, *18. 12. 1920 – †2000; 4. 5. 2007 Janu Gruberovi, *15. 10. 1928.

Foto: Zdeněk Domes/SDH Dolní Loučky, Jaroslav Bureš, Domes Zdeněk

David Dvořáček, DiS.

Sdílet