Čtvrtek 1. prosince 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Počátek července z pohledu HZS Strakonice anebo voda kam se podíváš

Závěr školního roku se nesl ve znamení nastupujícího letního počasí. K němu se v počátečních červencových dnech přidal i související jev, kterým byly četné odpolední bouřky z tepla, doprovázené přívalovými lijáky, kroupami a větrem. Bouře zasáhly část naší republiky, včetně Jihočeského kraje.

Podskalí

V různé podobě byly zasaženy všechny jeho okresy, Strakonicko nevyjímaje. Kromě naší běžné zásahové činnosti jsme zaznamenali v prvních devíti červencových dnech zejména navýšení počtu technických pomocí, a to především spojených s likvidací následků bouřek, větru a deště.

Jednotky požární ochrany na okrese Strakonice v časovém období od 1. do 9. července zasahovaly u celkového počtu 56 zásahů. Profesionálové jich řešili 33, dobrovolní hasiči 23.

Průměrně denně vyjížděly tedy jednotky k zásahu šestkrát, což je více jak trojnásobek dlouhodobého denního průměru. V souvislosti s bouřkami se jednalo o 32 technických pomocí, které převážně spočívaly v odstraňování padlých stromů z vozovky a čerpání vody ze sklepů a domů.

V rámci naší další zásahové činnosti jsme řešili šest požárů, jednu dopravní nehodu, ve dvou případech jsme odstraňovali uniklé ropné produkty a dále šest tzv. ostatních pomocí.

O závažnosti a náročnosti vzniklé situace nakonec svědčí i celorepubliková čísla, kdy jednotky požární ochrany zasahovaly u celkového počtu 5 003 všech událostí. Průměrně denně tedy 625 událostí, což je více jak dvojnásobek ve srovnání s dlouhodobým denním průměrem, který činí 294 událostí.

V souvislosti s minulým týdnem bych zmínil dvě situace na okrese Strakonice:

Středa 4. července

Jako jediná ze sledovaných větších řek zaznamenala Otava ve středu 4. července povodňovou aktivitu. Díky vydatnému nočnímu dešti vystoupala hladina Otavy v Sušici po jedné hodině ranní až na třetí povodňový stupeň, který již znamená ohrožení.

Postupující povodňová vlna dorazila v průběhu noci i do okresu Strakonice a ráno kolem osmé hodiny se hladina řeky v Katovicích přiblížila hranici druhého povodňového stupně. Vzhledem k tomu, že na Šumavě přestalo pršet, voda dále nepřibývala a naším okresem v podstatě jen protekla, aniž by napáchala výraznější škody.

Celou situaci jsme průběžně monitorovali a nebylo potřeba ani v této souvislosti zasahovat. Nicméně vzpomínky na rok 2002 nebo 2009 jsou i po letech stále aktuální a všichni dobře víme, jak nám voda dokáže pořádně „zatopit“.

Neděle 8.července

V souvislosti s nedělní bouří, která se přehnala v odpoledních hodinách přes část okresu Strakonice, a která kromě deště a větru s sebou přinesla i příval ledových krup, evidujeme celkem 10 událostí, při kterých zasahovali jak profesionální, tak i dobrovolní hasiči.

Zásahy v souvislosti s likvidací následků této mimořádné události byly zúčastněnými jednotkami prováděny zejména v časovém období od 15:30 do 18:00 hodin. Hasiči odstraňovali především polámané stromy, větve a odčerpávali vodu ze zatopených sklepů.

Profesionální hasiči ze strakonické stanice poprvé vyjížděli v 15:33 na vyčištění ucpané kanalizace pod železničním viaduktem. Tato situace, se kterou jsme se hojně setkávali i v minulosti, vedla následně k částečnému ochromení dopravy pro vozidla přijíždějící ve směru od Českých Budějovic a Volyně.

Dále jsme likvidovaly polámané stromy u letiště a na silnici mezi Př. Ptákovicemi a Modlešovicemi. Jednu událost jsme zaznamenali rovněž v Blatné, kde naše blatenská jednotka odklízela padlý strom u zámecké obory. Sedm jednotek dobrovolných hasičů zasahovalo zejména při odklízení popadaných stromů a čerpání zatopených sklepů ve svých obcích v pásu mezi Cehnicemi a Bavorovem.

…na závěr

Příroda si poroučet příliš nedá. Opět nám ukázala svoji sílu a prověřila tak naši připravenost. Na tropické počasí se všemi jeho negativními jevy si budeme muset do budoucna pravděpodobně zvyknout.

Dobré jistě je, že v souvislosti s událostmi posledních dnů neevidujeme žádné úmrtí nebo zranění, rovněž nebylo potřeba provádět evakuaci obyvatel v postižených místech.

Zasahující jednotky prokázaly svoji plnou akceschopnost a patří jim poděkování za provedenou zásahovou činnost.

plk. Ing. Ota Šmejkal
ředitel HZS Strakonice

Sdílet