Pátek 9. prosince 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na Benešovsku z cisterny uniká kyselina chlorovodíková, na místě je i chemická laboratoř

Od jedné hodiny odpolední zasahují hasiči u obce Nesvačily na Benešovsku, kde se do problémů dostala cisterna převážející kyselinu chlorovodíkovou.

Řidič při jízdě zjistil, že z jeho cisterny nepatrně uniká převážený náklad, proto vozidlo odstavil mimo obec nedaleko pole tak, aby neohrozil obyvatele v nejbližších obcích.

Pokusil se o utěsnění a zamezení úniku, to se mu nepovedlo a proto na místo museli vyjet hasiči. Dle informací tiskové mluvčí HZS Středočeského kraje Lenky Kostkové na místo hasiči povolali i chemickou laboratoř, která monitorovala ovzduší a v případě ohrožení by byly provedeny další nezbytné kroky.

V současné době probíhá přečerpávání kyseliny do přistavené náhradní cisterny, zároveň probíhají přípravy na zlikvidování kontaminované zeminy v okolí úniku.


Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková leptá, při zasažení je třeba poraněné místo důkladně několik minut oplachovat tekoucí vodou (případně ještě zneutralizovat hydrogenuhličitanem sodným – jedlou sodou), při zasažení očí je nutné provést velmi důkladný výplach, nejlépe za pomocí druhé osoby.

Poleptání očí koncentrovanou kyselinou většinou končí slepotou.

Při požití je nutné vypít větší množství vody a nevyvolávat zvracení, žaludek je zvyklý na nízké pH a zvracení by způsobilo jen další poleptání jícnu. Následovat musí vyhledání lékařské pomoci.


Sdílet