Sobota 5. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pololetní statistický přehled zásahové činnosti Středočeských ha­sičů

Středočeští hasiči zaznamenali v 1. pololetí roku 2012 pokles počtu událostí, naopak značný nárůst usmrcených osob při požárech.

Středočeští hasiči v průběhu prvního pololetí roku 2012 evidují 6223 událostí, což je oproti loňskému roku pokles o 88 událostí. V souvislosti s událostmi bylo 138 osob usmrceno a 1669 osob zraněno. Hasiči při jednotlivých zásazích zachránili celkem 866 osob a evakuovali celkem 358 osob.

Z celkového počtu představují události typu „Požár“ 1737 událostí, při nichž vznikla škoda na majetku přesahující 121 milionů korun. Hasiči uchránili hodnoty odhadnuté na více než 545 milionů korun. Oproti roku 2011 se jedná o pokles počtu požárů o 82. Naopak hasiči zaznamenali značný nárůst počtu usmrcených osob při požárech, kterých evidují 21, což je oproti předchozímu roku nárůst o 14. Usmrcené osoby jsou oběťmi požárů vzniklých nedbalostním jednáním, dopravními nehodami a v letošním roce byl zaznamenán značný nárůst počtu usmrcených osob násilnou trestnou činností s následným úmyslným založením požáru jako likvidace stop. Největší škoda na majetku vznikla při požáru autocentra v obci Činěves na Nymbursku ze dne 31. 1. 2012. Škoda byla vyčíslena na 15 milionů korun a jako nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru bylo stanoveno úmyslné zapálení neznámým pachatelem.

Událostí typu „Dopravní nehoda“ hasiči evidují oproti roku 2011 o 278 více, a to 1385. U dopravních nehod hasiči v 702 případech prováděli tzv. likvidační práce, které byly fakturovány pojišťovnám. Při dopravních nehodách bylo usmrceno 48 osob, 1074 osob bylo zraněno a 262 osob zachráněno.

Nejčetnějšími událostmi jsou události typu „Technická havárie“, které zahrnují podtypy událostí „Technická havárie“, „Technická pomoc“, „Technologická pomoc“ a „Ostatní pomoc“. Těchto událostí hasiči evidují 2115, což je oproti roku 2011 pokles o 324 událostí. Značnou částí počtu událostí jsou likvidace následků živelních pohrom – větrných smrští, a přívalových dešťů. V této souvislosti hasiči likvidují popadané stromy na komunikace, vedení vysokého napětí, vozidla, nemovitosti apod., odčerpávají vodní laguny, zatopené sklepy, šachty, uvolňují odtoková koryta, kanalizační vstupy apod. Součástí tohoto typu událostí jsou i spolupráce se složkami IZS – pomoci poskytovatelům zdravotnické záchranné služby se snášením pacientů, otevíráním uzavřených prostor – bytů, domů, vozidel, garáží, výtahů apod., vyhledávání a vyprošťování zasypaných, zavalených osob, aj., asistence Policii ČR při nahlášených nástražných výbušných systémech a ostatních zlomyslných voláních, pátráních po osobách, sundávání a vyprošťování sebevrahů, práce na vodních hladinách, zamrzlých vodních hladinách, ve výškách a nad volnou hloubkou, monitoringy škodlivin v ovzduší, monitoringy vodních toků, likvidace nebezpečných chemických látek apod. Současně širokou škálu typů zásahů, zatříděných pod uvedený typ doplňují likvidace bodavého hmyzu na budovách a v blízkosti budov zvláštního významu a v případech bezprostředního nebezpečí (dětská hřiště, parky, sportoviště apod.).

V neposlední řadě hasiči vyjíždí k událostem typu „Planý poplach“, které představují jednak různorodá selhání elektrických požárních signalizací, závad systémů a zařízení, neohlášená pálení, příznaky hoření až po zneužívání jednotek PO. Událostí tohoto typu je ve Středočeském kraji evidováno 614, což představuje oproti předchozímu roku nárůst o 23 událostí.

Ostatní typy událostí se nevymykají dlouhodobým průměrům.

mjr. Mgr. Libor Pospíšil
krajský vyšetřovatel po­žárů

Sdílet
Přiložené soubory
1_pololeti_2012.pdf zobrazit online PDF 91 kB