Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Moderní technologie ve službách hasičů

Už v říjnu 2006 by mělo být uvedeno do rutinního provozu datové a videokonferenční propojení mezi operačními středisky hasičů v Ostravě a polských Katovicích, které má napomoci lepší spolupráci záchranářů v Moravskoslezském kraji a ve Slezském vojvodství.

Projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, je mezi krajskými hasičskými sbory v České republice ojedinělý možností rychlého předávání datových informací při videokonferencích.

V operačním středisku v Ostravě byl instalován nový technický prostředek, který s využitím špičkových technologií umožňuje nejen přímou audiovizuální spolupráci s operačním střediskem hasičů v Katovicích, ale díky nejmodernější technologii, zakoupené ve spolupráci s Evropskou unií, mohou pracovníci operačních středisek sdílet a využívat společný datový prostor (informace, databáze, společné geografické informace …).

V praxi to zjednodušeně znamená, že polští záchranáři mohou přímo na svých počítačích v operačním středisku pracovat s nejrůznějšími datovými soubory, databázemi, mapami, grafy, animacemi postupujících srážek a dalšími informacemi, které obvykle využívají na svých počítačích kolegové z Moravskoslez­ského kraje.

Obě strany je mohou promítat na speciální velké obrazovky a zapisovat do nich informace, které se promítnou i u kolegů na druhé straně státní hranice. Už nyní je na datavideokonferenci napojen vedle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a jeho krizového štábu i státní podnik Povodí Odry – do Polska se tak například budou moci rychle dostat, např. při hrozbě záplav, informace o aktuálním počasí a vývoji situace na vodních tocích v povodí řeky Odry, směřující právě do Polska.

Projekt s názvem „Datavideokon­ferenční propojení operačních středisek Ostrava-Katowice a odborná příprava záchranářského personálu“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg IIIA. S Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje je do něj zapojeno Krajské velitelství státní požární ochrany Slezského vojvodství.

Cílem projektu je zdokonalit vzájemnou výměnu informací a poskytování pomoci při požárech, velkých haváriích, povodních a jiných mimořádných událostech sousednímu kraji. Základem je dobrá vzájemná komunikace a předávání informací a také znalost záchranného systému druhé země.

Datavideokonfe­renční propojení mezi Ostravou a Katovicemi zlepší práci krizových managementů a záchranářů v obou sousedních krajích. Bude mít pozitivní dopad na zhruba 2,5 milionu obyvatel Moravskoslezského kraje a Rybnicko-Jastrzebského a Bielsko-Bialského regionu Slezského vojvodství.

Součástí projektu bylo také deset společných odborných příprav hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a sousedního Slezského vojvodství v Beskydech během léta. Jako první se setkala na konci června vedení obou hasičských sborů, pak se během srpna uskutečnila čtyři školení pro pracovníky operačního řízení a další čtyři pro řídící důstojníky a velitele hasičských stanic. Poslední setkání skončilo tento týden. Proškoleno bylo celkem 160 českých a polských hasičů. I tímto je projekt ojedinělý.

Zástupci obou hasičských sborů na nich představili systém fungování integrovaného záchranného systému ve svých krajích a diskutovali o jejich odlišnostech. Česká strana seznámila své kolegy se systémem řešení tísňového volání na mezinárodní tísňové číslo 112 v České republice. Polská strana připravila podrobnosti o postupu při záchraně osob a

spolupráci záchranných složek při lednovém zřícení haly v Chorzově. Obě strany se seznámily s parametry technických prostředků (vozidel a jejich vybavení atd.), které bude možné využít při společných zásazích.

Probrán byl text „Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech“, která byla podepsána v roce 2000 a která by měla sloužit jako podklad pro novou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím. Tato smlouva mezi oběma kraji je ve fázi závěrečné přípravy.


Snímky jsou z tiskové konference v Centru tísňového volání Ostrava o spolupráci českých a polských hasičů a záchranářů.

Na snímku 1 a 2 vpravo dvě obrazovky pro „klasickou“ videokonferenci, kterou právě předvádí společně s pracovníky operačního střediska hasičů vedoucí vodohospodářského dispečinku státního podniku Povodí Odry ing. Jiří Pagáč z místnosti, kde obvykle zasedá povodňová komise (obličej ing. Pagáče je vidět na jedné z těch menších obrazovek), vlevo velká obrazovka pro datové spojení i zapisování poznámek (na jednom snímku animace postupujících srážek, na druhém mapa se stavem vodních toků v povodí řeky Odry).

Na snímku 3 ředitel odboru operačního řízení HZS Moravskoslezského kraje plk. Ing. Petr Berglowiec, výkonný ředitel Centra tísňového volání Ostrava, v rozhovoru s jedním z televizních štá­bů.

Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet