Čtvrtek 1. prosince 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dotace na nové cisterny JSDH v roce 2013

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2013 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.

Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany č.j. MV-31035–1/PO-IZS-2011.

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, schválil pořadník pro zařazení obcí do návrhu státního rozpočtu na rok 2013, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční podprogram 114 244 – Pořízení a obnova majetku jednotek požární ochrany, včetně seznamu náhradníků.

Podle seznamu náhradníků se bude postupovat v případě, že dojde k odmítnutí dotace ze strany obce, jež byla zařazena do návrhu na poskytnutí účelových dotací na rok 2013.

Vyhlášení typů techniky a výše dotace na rok 2013 a Zásady pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany najdete v příloze článku.

Sdílet
Přiložené soubory
vyhlášení_typů_a_výše_dotace_na_rok_2013.pdf zobrazit online PDF 222 kB
zásady_pro_poskytování_účelových_dotací_vybraným_obcím.pdf zobrazit online PDF 232 kB