Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Plzeňští hasiči nezahálejí

V posledních dnech pořádali plzeňští hasiči dvě cvičení. První bylo zaměřeno na záchranné akce na vodě za pomoci člunů a druhé na záchranu z vodní hladiny s pomocí vrtulníku.

Vodní tok řeky Berounky od vtoku řeky Klabavy (121,7 řkm) k jezu ve Zvíkovci (81,8 řkm) byl ve dnech 30.8. – 1. 9. 2006 dějištěm taktického cvičení IZS. Námětem cvičení byl nácvik záchranných činností v tekoucí vodě u jezů a v prostorách elektrárny s důrazem na spolupráci s Policií ČR a ZZS. Cvičení se uskutečnilo ve třech etapách vždy od 7:30 do 14:30 hodin a během třech dnů se na něm vystřídaly všechny tři směny profesionálních hasičů z Rokycan a z Radnic. Kromě profesionálních hasičů s raftovým člunem a dvěma motorovými čluny se zúčastnili také dobrovolní hasiči ze Zbirohu, Oseka a Radnic, Zásahová jednotka PČR s motorovým člunem a potápěčskou technikou, Záchranná brigáda kynologů Plzeňského a Karlovarského kraje se člunem a psi, ZZS a psovodi PČR, Okresního ředitelství Rokycany, se dvěma psy. Kromě člunů byla k dispozici také vozidla všech zúčastněných a další technika. Hasiči nacvičovali práci na vodní hladině a vyhledávání osob pod vodní hladinou.

Cílem cvičení bylo zejména procvičit a zdokonalit činnost velitele zásahu při organizování záchranných a vyhledávacích činností na vodním toku ve spolupráci s psovody PČR, Okresního ředitelství Rokycany, členy kynologického klubu, pracovníky ZZS Plzeňského kraje a zásahové jednotky PČR, nácvik činnosti osádek motorového člunu (MARINE a ZODIAC) a bezmotorového člunu (raftu) na tekoucí vodě a nácvik vyhledávání osob pod určeným jezem pomocí suchých oděvů a háků, záchrany osob za použití záchranářské vesty a nácvik nádechového potápění. Účastníci cvičení například vyhledávali dvě osoby v prostoru Elektrárny Darová a dvě osoby v prostoru Čimického jezu. Nechyběl ani nácvik prohledávání břehů za účasti kynologického klubu a PČR a proplutí úseku řeky Darová – Liblín. K vyhledávání "utonulých“ ve vodě byly použity kotvičky, háky a potápěči, bude se provádět i nouzové vlečení člunu a raftu. Jedno z družstev mělo za úkol vybudovat i týl pro zasahující pro případ dlouho trvajícího zásahu. Cvičení se zúčastnilo více jak pět desítek osob.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinnostní výcvik složek IZS Plzeňského kraje na téma "Záchrana osob z klidné vodní hladiny pomocí vrtulníku“ se uskutečnil ve dnech 4. až 6. září 2006. Cvičení se zúčastnilo 14 hasičů – leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, čtyři příslušníci HZS Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň, se dvěma čluny a automobilem, 15 příslušníků Armády ČR z Letecké pátrací a záchranné služby z Líní s vrtulníkem W 3 A Sokol, šest členů Vodní záchranné služby Plzeň a Klatovy se dvěma čluny, dvěma vozidly a potápěčskou technikou a dva příslušníci OO PČR Město Touškov se člunem.

Cílem cvičení byla evakuace a záchrana osob z vodní hladiny pomocí lezecké techniky – procvičování standardních taktických postupů za použití vrtulníku. Účelem cvičení byl nácvik a procvičování různých metod vyhledávání, záchrany a evakuace osob z vodní hladiny za pomoci vrtulníku a prohloubení součinnosti mezi zúčastněnými složkami IZS. Nacvičovaly se výsadky do vody, slaňování do člunů, přeprava zachráněné osoby v podvěsu vrtulníku a nebo na palubě vrtulníku za použití palubního jeřábu.

Info: Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet