Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Předsedové OS policie a hasičů jednali s ministrem vnitra.

Ministr vnitra MUDr., Mgr. Ivan Langer byl uveden do úřadu již v pondělí, první den v úřadu věnoval m.j. poradě s policejním prezidentem a s generálním ředitelem HZS ČR o podobě a směřování bezpečnostních sbo­rů.

V úterý přijal nejdříve k půlhodinovému rozhovoru předsedu ZV OS státních orgánů při MV pplk. Ing. Jaroslava Maděru a poté věnoval více než hodinu jednání s předsedy OS policie a hasičů JUDr. Štěpánkem a JUDr. Mühlfeitem.

Na pátek plánuje m.j. jednání se zástupci občanských sdružení působících v požární ochraně. Jednání byl přítomen i první náměstek MV plk. Ing. Jaroslav Salivar a náměstek MV Mgr. Zdeněk Zajíček. Nový ministr vnitra se na adresu odborů vyjádřil v tom smyslu, že za svého partnera uznává oba odborové svazy a přes možné rozdílné názory na některé záležitosti obou Sborů, či právní úpravy služebního poměru, očekává, že z hlediska zásadních věcí, jako je např. uvedení nového zákona o služebním poměru v život, je a bude vedení rezortu s odbory na jedné lodi. Předseda policejních odborů uvedl. m.j. některé konkrétní příklady, co demotivuje policisty v jejich práci.

Předseda OSH uvedl m.j. některé právní aspekty zejména k možné novelizaci § 115 nového zákona o služebním poměru. Obě strany se shodly na tom, že dojde-li k naplnění návrhu státního rozpočtu ve vztahu k navýšení objemu mzdových prostředků v rozpočtové sféře obecně plus k profinancování rozjezdu nového zákona tak, jak je navrženo, nelze si než přát, aby zákon konečně nabyl účinnosti. Ministr vnitra se shoduje s odboráři v tom, že by důsledkem takto spuštěného a profinancovaného zákona neměl být platový propad žádné skupiny příslušníků.

Podrobnější informace z jednání sdělil předseda OSH členům předsednictva a ti je přenesou prostřednictvím předsedů ZV do všech ZO.

Z.J.Oberreiter 1. místopředse­da OSH
Sdílet