Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní otevření nové hasičské stanice

V sobotu 9. září 2006 v 11:00 hodin byla slavnostně otevřena nová hasičská stanice v pražském Radotíně.

Přestřižením ocelové trubky hydraulickými vyprošťovacími nůžkami hasičskou stanici oficiálně otevřel náměstek primátora pro oblast právní a bezpečnostní Mgr. Rudolf Blažek.

Stanice je obsazena profesionálními hasiči, zdravotnickou záchrannou službou a své místo tu mají i členové Sboru dobrovolných hasičů Radotín.

Do hasebního obvodu stanice číslo 8 spadají městské části Praha 16, Lipence, Lochkov, Velká Chuchle, Zbraslav a Slivenec. Obsluhuje územní plochu cca 4.400 ha s téměř 22.000 obyvateli. Na území její působnosti jsou dva významné silniční koridory (Strakonická a Pražský okruh) a významný železniční koridor Praha – Beroun.

Stanice je určena k zásahům při požárech, technických událostech a k zásahům při dopravních nehodách na komunikacích dálničního typu a čtyřproudých komunikacích. Specifickou problematikou v hasebním obvodu stanice je vodní tok řeky Berounky, kde dochází k pravidelným rozlivům. Proto je stanice vybavena pro práci na vodě a záchranu osob a majetku při vzedmutí vodních toků.

Síly a prostředky umístěné na stanici:

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
- čtyři zásahová vozidla včetně posádek,
- jako zvláštní výbava motorový člun na podvozku (určen na povodně),

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- dva sanitní vozy včetně posádek,

SDH Radotín
- dvě zásahová vozidla.

Vybudování nové stanice výrazně zlepšilo podmínky pražských hasičů. Moderní hasičská stanice a nové stanoviště záchranné služby v oblasti své územní působnosti přispěje ke zvýšení bezpečnostního standardu občanů.
_____________­________________________­________________________­__

Profesionální jednotka dislokovaná v Radotíně vznikla z místních dobrovolných hasičů v roce 1970, tehdy ještě jako Okresní veřejný požární útvar okresu Praha – Západ. Své sídlo měli hasiči v objektu s místními dobrovolnými hasiči, kteří se značnou měrou podíleli i na zásazích profesionálů. Ti zde zpočátku sloužili v počtu dvou lidí na jedné směně. Postupně došlo k nárůstu počtu hasičů na dnešních jedenáct na směnu.

V roce 1974, kdy došlo k připojení obce Radotín k hlavnímu městu, se změnil i požární útvar a byl převeden do působnosti Požárního útvaru Národního výboru hlavního města Prahy jako stanice číslo 8.

Od roku 1992 měla obec Radotín zájem na jiném využití objektu a začala jednání o přesunutí hasičské stanice. Postupně bylo zvažováno několik objektů, až nakonec v listopadu 1999 byl pražským Magistrátem zakoupen objekt bývalého učiliště firmy Janka Radotín, v ulici V Sudech, v Radotíně. V následujícím roce byly z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy zajištěny finanční prostředky a v prosinci roku 2002 zahájil úřad územní řízení.

V červnu 2004 bylo vydáno stavební povolení a na podzim téhož roku začala demolice původních objektů na pozemku. Do listopadu stihla stavební firma připravit základy pro budoucí stavbu. Pak byla stavba zastavena a muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele. Znamenalo to přerušení výstavby na 10 měsíců. Obnovena byla v srpnu 2005, a to už se budovalo bez přerušení až do srpna 2006, kdy byla stanice zkolaudována.

Celou stavbu realizovala společnost Skanska a náklady se pohybují okolo 60 milionů korun.

Finanční náklady na výstavbu uhradilo ze svého rozpočtu hl. město Praha, vybavení hasičské stanice bylo financováno ze státního rozpočtu.

Článek o historii a výstavbě nové stanice s rozsáhlou fotogalerií najdete zde <a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=5650“ target=>https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=5650.
_____________­________________________­________________________­__

Slavnostního otevření se zůčastnili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, Generálního ředitelství HZS ČR, ředitelství Záchranné služby hl. m. Prahy, dodavatele – firmy Skanska a HZS hl. m. Prahy.

Po slavnostním otevření byla hasičská stanice zařazena do plného provozu. První ostrý výjezd z nové hasičské stanice proběhl již ve 14:20 k dopravní nehodě v ulici Elišky Přemyslovny. Jednalo se o dopravní nehodu automobilového veteránu Cadilac, který v zatáčce vyjel z jízdní dráhy a vjel do zahrady rodinného domu. Při nehodě byl zraněn divák a spolujezdec z havarovaného automobilu. Hasiči zasypali uniklé provozní kapaliny a zajistili vozidlo proti požáru.
Sdílet