Čtvrtek 1. prosince 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásah majitele zabránil zničení celého vozidla, lokalizoval požár zahradní hadicí ještě před příjezdem hasičů

Dne 14. 9. 2012 po půl jedenácté dopoledne zaparkoval majitel osobní vozidlo Škoda Octavia před garáží svého rodinného domu na ulici Zahradní v obci Velehrad na Uherskohradišťsku.

Podle jeho pozdější výpovědi neuběhly ani dvě minuty co vozidlo opustil, když z okna domu zpozoroval kouř vycházející z místa, kde bylo vozidlo zaparkováno. Když přišel zpět k vozidlu zjistil, že hoří v jeho motorovém prostoru. Po oznámení požáru na tísňovou linku hasičů začal spolu se svým synem požár hasit a to za použití zahradní hadice. Díky tomuto zásahu se mu podařilo požár lokalizovat ve vnitřní části motorového prostoru a zabránit jeho rozšíření na další části vozidla.

Jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště, která byla na místo hlášeného požáru vyslána, pak provedla za použití vysokotlakého proudu konečnou likvidaci požáru. Po kontrole vozidla a jeho zabezpečení proti opětovnému rozhoření bylo místo události předáno vyšetřovateli požárů.

Na základě provedeného šetření a ohledání vozidla byla stanovena příčina vzniku požáru, kterou byla závada na palivovém systému vozidla. V důsledku úniku používaného paliva, motorového benzinu, došlo v prostoru motoru ke vzniku koncentrace plynů par hořlavé kapaliny. Pak už stačila jen povrchová teplota výfukového potrubí nebo samotného bloku motoru, aby došlo k jejímu vznícení.

Jak si ověřili vyšetřovatelé požárů již v minulosti, bezprostředně po zastavení vozidla a omezení jak nuceného, tak i přirozeného chlazení motoru dochází k rychlému nárůstu povrchových teplot na jeho bloku a teprve pak začíná materiál postupně chladnout. Stejný efekt se objevuje i u výfukového potrubí, které v průběhu jízdy může mít povrchovou teplotu na výstupu z bloku motoru i vyšší jak 600°C.

Vzhledem k tomu, že vozidlo do svého zaparkování nevykazovalo žádné změny svých provozních parametrů, lze předpokládat, že místem úniku paliva mohlo být vratné potrubí do palivové nádrže. Sám majitel uvedl, že v posledních dnech cítil slabší zápach benzinu.

Požárů vozidel, ke kterým v minulosti došlo na území našeho kraje a které byly způsobeny únikem paliva z přepadového potrubí bylo evidováno několik. Tato skutečnost vede k doporučení, že mimo kontrol a výměn baterií, zapalovacích svíček, olejů a dalších provozních kapalin je třeba věnovat pozornost také stavu a těsnosti palivového potrubí vozidla.

V případě tohoto požáru, kdy majitel účinně zasáhl ještě před příjezdem hasičů, byla vyčíslena vzniklá škoda asi na 20.000,– Kč. Provedený zásah majitelem tak jednoznačně zabránil zničení celého vozidla a také ohrožení objektu rodinného domu, před kterým bylo vozidlo parkováno.

por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet